Dnia 7 lutego 2022 r. odbyło się coroczne spotkanie delegatury prowincjalnej w Niemczech, należącej do prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

Posiedzenie rozpoczęło się modlitwą, po czym fr. Krzysztof ROBAK, delegat ministra prowincjalnego w Niemczech, pozdrowił braci i przedstawił program spotkania.
W obliczu zbliżającego się zamknięcia klasztoru w Gelsenkirchen (Wielkanoc 2023) po raz kolejny podjęto temat otwarcia nowej obecności na terenie Niemiec. Ponadto bracia wymienili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z życia i pracy w niemieckich diecezjach.
Ekonom delegatury fr. Ireneusz WOJTKO zapoznał braci z finansami delegatury i stowarzyszenia „Minoriten Maximilian Kolbe e.V.”. Omówione zostały również sprawy nowych ubezpieczeń grupowych, zarówno dla poszczególnych braci, jak i klasztorów.
Minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG podziękował członkom delegatury za ich posługę duszpasterską i wkład finansowy do budżetu prowincji gdańskiej, przedstawił kolejne projekty i poprosił o ich finansowe wsparcie. Dwie inicjatywy zyskały szczególną aprobatę: zakup nowego samochodu dla misji w Ekwadorze oraz wsparcie zakonnego funduszu solidarnościowego.
Ze względu na panującą pandemię tegoroczne spotkanie odbyło się online.

Fr. Krzysztof ROBAK