4 października 2022 r., w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, trzej bracia z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) i jeden z kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie złożyli śluby wieczyste w bazylice franciszkanów w Krakowie.

Podczas liturgii wierni modlili się o dary Ducha Świętego, aby z każdym dniem coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego woli Ojca; aby ponad wszystko pragnęli mieć Bożego ducha i pozwolili prowadzić się Jego uświęcającemu działaniu; aby Bóg podtrzymywał w nich żywą miłość do ubóstwa, do życia braterskiego i do Kościoła; aby im pobłogosławił, uświęcił i konsekrował ich.
„Siergieju, Szymonie, Pawle, Mateuszu, bardzo wam dziękujemy za to, że zaprosiliście nas na tę piękną uroczystość. To szczególny czas, to szczególne wydarzenie, kiedy składacie na ołtarzu swoje życie, całe życie. Czy może być coś piękniejszego niż to, kiedy człowiek mówi Bogu «tak», kiedy oddaje Mu całego siebie, w momencie kiedy jest młody, kiedy życie jeszcze przed nim? W tych ślubach: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, nie pozostawiacie dla siebie nic. Bardzo wam dziękuję, że możemy być świadkami takiego uwielbienia, takiego aktu wiary, w jakim dzisiaj uczestniczymy” – mówił minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB, który przewodniczył Mszy św.
Wikariusz kustodii ukraińskiej fr. Stanisław PĘKALA w okolicznościowym kazaniu tłumaczył braciom, że śluby wieczyste to tylko zakończenie pewnego etapu w ich życiu, że to nie koniec, ale początek, brama do nieba, i że przed nimi jeszcze długa droga, aby dojść do tronu Boga Ojca.
Bracia neoprofesi wieczyści: fr. Serhiy HOROVYY, fr. Mateusz HNAT, fr. Szymon GRESZTA i fr. Paweł BABIK, będą kontynuować studia teologiczne w Krakowie, przygotowując się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Fr. Jan Maria SZEWEK