Sześciu gwardianów klasztorów z prowincji św. Elżbiety w Niemczech i czterech austriackich gwardianów z kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii spotkało się 16 listopada 2022 r. w klasztorze w Schwarzenbergu na dorocznej konferencji gwardianów.

Z powodu choroby nie mogli uczestniczyć przedstawiciele klasztorów szwajcarskich. Wcześniej gwardiani wzięli udział w formacji na temat Wspólnota, tworząc w ten sposób podwaliny dla konferencji gwardianów.
Część spotkania była poświęcona zagadnieniu Alkohol i uzależnienia. Minister prowincjalny fr. Andreas MURK zaprosił Yvonne MUNRO, aby poinformowała braci o skutkach spożywania alkoholu, o rozwoju uzależnienia oraz o możliwych zachowaniach członków rodzin osób uzależnionych. Prelegentka odpowiadała również na pytania braci. W wyniku dyskusji stało się jasne, że kwestia ta dotyczy życia codziennego i gwardiani wyrazili chęć poruszenia na przyszłych spotkaniach innych tematów związanych z uzależnieniami, jak np. z Internetem.
W drugiej części spotkania odbyły się rozmowy pomiędzy gwardianami. Jako pełniący rolę animatorów wspólnoty są oni nieustannie wzywani, by dawać braciom nowe impulsy. Każdy z gwardianów opowiedział o swoich własnych przykładach „najlepszych praktyk”: realiach, które zostały wypróbowane i które pomagają wspólnocie. W ten sposób gwardiani mogli uczyć się od siebie nawzajem, jak organizować kapituły klasztorne, zajęcia rekreacyjne i obowiązki duszpasterskie.

Fr. Andreas MURK