21 maja 2022 r. był dniem radości dla zakonników z prowincji św. Elżbiety w Niemczech i szczególnym dniem na drodze powołania fr. Markusa SCHOLZ: przyjął on święcenia kapłańskie z rąk abp. Martina KMETEC OFMConv, arcybiskupa metropolity Izmiru w Turcji.

W kościele franciszkanów w Würzburgu zgromadzili się liczni współbracia, rodzina i przyjaciele neoprezbitera. W swojej homilii arcybiskup podkreślił: „Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich dniem radości i nadziei. Wraz z psalmistą możemy powiedzieć: Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się w nim i radujmy (Ps 118, 24). Wszyscy przeżywamy radość w jedności z fr. Markusem, który przyjmie sakrament święceń kapłańskich”. Następnie zwrócił uwagę kandydata na wielki dar łaski, ale także na posługę, która wiąże się ze święceniami: „Kapłaństwo służebne oznacza stałe zaangażowanie się w głoszenie Ewangelii, przede wszystkim dlatego, że jest to dar dany darmo. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie – mówi Jezus do apostołów (Mt 10, 8). Kapłaństwo nie ma w sobie nic, co można byłoby mieć na własność lub co można byłoby zatrzymać dla siebie. Kapłaństwo jest darem dla innych, dla braci i sióstr w wierze, dla ubogich i cierpiących. Kapłaństwo jest darem otrzymanym po to, aby służyć, jak to ukazuje Jezus w umyciu nóg podczas ostatniej wieczerzy. A to oznacza proces ciągłego, trwającego przez całe życie ogałacania się”.
Dzień po święceniach kapłańskich neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Bieberehren. Kazanie do licznie zgromadzonych wiernych wygłosił miejscowy proboszcz.
Od czasu święceń diakonatu w październiku 2021 r. fr. Markus SCHOLZ przebywa w nowym klasztorze w Lage, otwartym w lutym 2021 r. W ostatnich miesiącach zdobywał tam doświadczenie duszpasterskie. W ramach swojej formacji spędzi teraz trzy miesiące w „Citypastoral” w Mannheim. W tym czasie będzie mieszkał w klasztorze w Oggersheim, należącym do delegatury prowincji krakowskiej w Niemczech.

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny