W dniach 13-15 listopada 2022 r. prowincja św. Elżbiety w Niemczech zaprosiła wszystkich braci z obszaru niemieckojęzycznego do klasztoru w Schwarzenbergu na trzy dni formacji ustawicznej.

W spotkaniu uczestniczyli, oprócz gwardianów klasztorów austriackich i niemieckich, także inni współbracia, w tym definitorzy prowincji niemieckiej i kustodii prowincjalnych św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii. Był obecny asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ.
Prelegentka, s. Katharina KLUITMANN, była przewodnicząca niemieckiej konferencji wyższych przełożonych zakonnych, omówiła temat Wspólnota. W swoim wystąpieniu nie tylko przedstawiła wcześniej przygotowane treści, ale także skłoniła braci do dialogu między sobą. Jednym z głównych punktów była analiza jej rozprawy naukowej. Ponad dziesięć lat temu przeprowadziła wywiady z ponad 100 siostrami zakonnymi i wyciągnęła psychologiczne wnioski, z których wiele zapewne dotyczy także wspólnot męskich. W stopniowych wyjaśnieniach poprosiła braci o zrozumienie, co jest ważne dla ich wspólnoty i jakie konkretne kroki mogą podjąć dla rozwoju braterstwa.
Podczas wspólnego wieczoru na współbraci czekało coś niezwykłego, a mianowicie próbka „teatru spontanicznego”. Pięciu aktorów, sprowokowanych mocnymi wyrażeniami wykrzyczanymi prosto w twarz, odpowiedziało „improwizacją”: dobry przykład tego, jak wspólnota może nieźle funkcjonować…
Inna atrakcja miała miejsce ostatniego dnia. Braciom zaproponowano zwiedzenie działającej na całym świecie odlewni HEUNISCH, położonej około 20 km od klasztoru w Schwarzenbergu. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników. Dyrektorka znalazła czas na zajęcie się braćmi i ukazanie istotnych reguł swojej działalności kierowniczej. Zakonnicy pozostali zdumieni jej kompetencją i pasją, z jaką zaświadczyła o tym, że można nader owocnie przeżywać swoje powołanie w różnych dziedzinach życia.

Fr. Andreas MURK