W poniedziałek 25 września 2023 r., podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice św. Antoniego z Padwy w Zagrzebiu pod przewodnictwem ministra prowincjalnego prowincji św. Hieronima w Chorwacji fr. Miljenko HONTIĆ, trzech kandydatów wstąpiło do postulatu, a jeden do niższego seminarium, rozpoczynając w ten sposób formację zakonną.

W gronie uczestników uroczystości byli obecni: sekretarz prowincji fr. Zlatko VLAHEK, rektor postulatu fr. Josip PETONJIĆ, ojciec duchowny fr. Pero DŽIDA, redaktor czasopisma Veritas fr. Vladimir VIDOVIĆ, rektor postnowicjatu fr. Stjepan BRČINA, rektor niższego seminarium fr. Zvonimir PERVAN, a także inni współbracia i krewni kandydatów.
W homilii minister prowincjalny przytoczył zdanie, które w odczytanej Ewangelii Jezus skierował do swoich uczniów: „Uważajcie więc, jak słuchacie”. Oznacza to, że w dzisiejszym świecie mamy zbyt wiele informacji i często słuchamy powierzchownie lub wcale nie słuchamy, ani innych, ani słowa Bożego. Dla tych, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa, bardzo ważne jest, aby nauczyć się uważnie słuchać słowa Bożego i stosować je we własnym życiu i w swoim środowisku. Ważne jest, aby słuchając słowa Bożego, zagłębiać się w jego treść, tak jakby było ono osobistym przesłaniem, w którym Bóg zawsze chce być z nami w dialogu, w ojcowskiej miłości i działać przez nas. Tak jak św. Franciszek z Asyżu z uwagą słuchał słów Ukrzyżowanego: „Idź i napraw mój dom”, tak i my dzisiaj możemy usłyszeć, gdzie i jak Bóg nas potrzebuje. Dlatego zawsze dobrze jest zapytać się, co widzą w nas ludzie naszych czasów. W życiu św. Franciszka ludzie widzieli światło Chrystusa oświetlające Europę. Stąd też musimy starać się być jak najbliżej źródła Światła, aby nasze życie jaśniało Bożą miłością i ciepłem dla każdego człowieka.
Na zakończenie liturgii minister prowincjalny pobłogosławił Biblie i franciszkański znak tau, które rozdał kandydatom, zachęcając ich do czerpania duchowej siły z Pisma Świętego poprzez niesienie własnego krzyża na wzór św. Franciszka z Asyżu.
Następnie w refektarzu klasztornym odbyła się wspólna kolacja z członkami rodzin kandydatów.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji