W piątek 20 listopada 2020 r., o godz. 16, minister prowincjalny prowincji św. Józefa w Słowenii fr. Igor SALMIČ zorganizował za pośrednictwem platformy zoom spotkanie ze współbraćmi jurysdykcji.

Z powodu pandemii, która praktycznie zamknęła wszystkich Słoweńców w bezprecedensowym „lockdown”, nie było możliwości przeprowadzenia osobistego spotkania. Z tego też względu nie można było odwiedzać klasztorów ani organizować spotkań czy uroczystości. Minister prowincjalny zaproponował więc braciom spotkanie w formie nadzwyczajnej. Stało się ono okazją do podzielenia się tym, jak każdy przeżywa obecny okres.
Na początku gwardiani przedstawili życie w poszczególnych klasztorach, po czym inni bracia mogli wyrazić swoje doświadczenia i przeżycia. Zauważyli, że „kryzys” wyzwolił wiele możliwości, dając choćby więcej czasu na modlitwę i celebrację Mszy św. wspólnotowej. Dziś znacznie łatwiej jest znaleźć czas na promowanie życia braterskiego i wspólną rekreację, a także na opiekę nad starszymi i chorymi braćmi.
Wielu współbraci stara się utrzymywać kontakt z parafianami i innymi wiernymi, wykorzystując środki społecznego przekazu. Angażują się w to nawet ci, którzy do tej pory nie byli zbyt dobrze zorientowani w obsłudze mediów. Choć kapłani nie mogą odprawiać Mszy św. z udziałem wiernych, to jednak są zawsze gotowi do sprawowania sakramentu pojednania i do udzielania Komunii św. tym, którzy pragną pozostać zjednoczeni z Bogiem. Wszystko to odbywa się w pełnym poszanowaniu przepisów antykowidowych.
W niektórych wspólnotach zakonnicy rozsyłają wiernym krótkie rozważania słowa Bożego na każdy dzień, w innych transmitują na żywo wieczorną modlitwę, zachęcając wiernych do włączenia się w nią w swoim domu. Kapelani posługujący w szpitalach odwiedzają chorych zakażonych wirusem, udzielając im sakramentu namaszczenia. Szczególnie w tym przypadku należy przestrzegać ustalonych zasad i stosować wymagane środki ochronne.
Dziękujemy Bogu, bo w tym bardzo trudnym okresie bracia odkryli, że czas jest jak cenne złoto, które można zamienić w miłość, dobroć, zatroskanie i solidarność…

Fr. Danilo HOLC, sekretarz prowincji