7 lutego 2023 r. odbyło się doroczne spotkanie braterskie kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie.

Spotkanie odbywa się co roku, aby zgromadzić wszystkich braci profesów solemnych z kustodii, wspólnie spożyć posiłek, podzielić się radościami i wyzwaniami, jakie napotykają w swoich różnych posługach. W tym roku miało ono miejsce w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Sunyani, a uczestniczyło w nim 22 współbraci. Niektórzy nie mogli wziąć udziału z powodu nieprzewidzianych okoliczności związanych z pełnioną posługą. Program był jednak dobrze zorganizowany przez zespół odpowiedzialny za formację ustawiczną pod kierownictwem fr. Eugene ANTWI-BOASIAKO.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 6 Mszą św., której przewodniczył wikariusz kustodialny fr. Emmanuel Kofi OCRAN. Podczas śniadania uczestnicy wysłuchali przesłania nadziei i zachęty od asystenta generalnego AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) fr. Anthony Bezo KUTIERO i od kustosza prowincjalnego fr. Vitus Edem Yao MENSAH. W swoim wystąpieniu asystent generalny przypomniał, że bracia muszą zwrócić większą uwagę na misję ad gentes, a także wzmocnić więź jedności oraz ożywić tożsamość i charyzmat w różnych pracach apostolskich. Z kolei kustosz prowincjalny zachęcił do umacniania relacji braterskich, prosząc braci, aby pomyśleli o praktycznych środkach, które uczynią kustodię bardziej samowystarczalną.
Kolejnym punktem programu był turniej piłki nożnej pomiędzy poszczególnymi wspólnotami. Potem bracia zebrali się na wspólnym obiedzie. Po południu zorganizowano tombolę z różnymi nagrodami dla zwycięzców. Spotkanie zakończyło się nieszporami, którym przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Vitus Edem Yao MENSAH.
Tegoroczny zjazd współbraci był bardzo pożyteczny i edukacyjny. Dało to możliwość zacieśnienia więzi i wymiany doświadczeń.
Niech dobry Bóg, który powołał nas do swojej winnicy, nieustannie podtrzymuje nas swoją łaską! Niech nasz ojciec św. Franciszek z Asyżu nadal umacnia nas w miłości, abyśmy mogli wnieść więcej dobra do kustodii!

Fr. Francesco Pascal AFFUM, sekretarz kustodii