W dniach 20-24 marca 2023 r. odbyły się doroczne rekolekcje zakonne w kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie.

Tegoroczne spotkanie, które miało miejsce w klasztorze i nowicjacie św. Franciszka z Asyżu w Saltpond, pełniącym również funkcję franciszkańskiego centrum modlitwy i skupienia, prowadził ks. Anthony AFRIYIE z diecezji Kumasi w Ghanie.
Rekolekcjonista przybliżył braciom refleksję łączącą się ze zobowiązaniem do praktykowania modlitwy wspólnotowej i ze skutecznością takiego życia modlitewnego. W ramach tej wędrówki przeanalizował aktualne wydarzenia w świecie i wyzwania, jakie one stawiają przed naszym powołaniem, a także jak w najlepszy sposób na nie odpowiedzieć. Rozwiązania należy szukać przede wszystkim w adoracyjnym skupieniu.
W rekolekcjach wzięło udział 24 profesów wieczystych. Niektórzy bracia nie mogli przybyć z powodu nieprzewidzianych trudności duszpasterskich lub z powodów zdrowotnych. Niemniej jednak spotkanie zostało dobrze zaplanowane i zorganizowane przez braci odpowiedzialnych za formację ustawiczną pod kierunkiem fr. Eugene Antwi BOASIAKO.
Rekolekcje rozpoczęły się 20 marca nieszporami o godz. 17, a zakończyły 24 marca nieszporami o godz. 18. Ich integralną częścią, biorąc pod uwagę czas Wielkiego Postu, była droga krzyżowa. Ponadto pogodna atmosfera franciszkańskiej doliny dawała braciom przestrzeń do swobodnego poruszania się, medytacji i kontemplacji w chwilach osobistej refleksji.
Kustosz prowincjalny fr. Vitus Edem Yao MENSAH podziękował rekolekcjoniście za jego dyspozycyjność i dobrze przygotowane konferencje. Wyraził także wdzięczność współbraciom, którzy mogli w nich uczestniczyć, a zarazem zachęcił ich do zachowania tego wszystkiego, co usłyszeli, i do wprowadzenia w życie w swoich wspólnotach.
Niech dobry Bóg, który powołał nas do swojej winnicy, nadal wspiera nas swoją łaską. Niech nasz ojciec św. Franciszek z Asyżu spaja nas swoją miłością, abyśmy jak najwięcej dobra mogli wnieść do kustodii!

Fr. Francis Pascal AFFUM, sekretarz kustodii