Od 6 do 15 września 2019 r., na zaproszenie arcybiskupa metropolity Mario CARGNELLO, za zgodą ministra generalnego fr. Carlosa Alberto TROVARELLI i z upoważnienia – napisanego odręcznie – papieża Franciszka, fr. Agnello STOIA, proboszcz bazyliki świętych Dwunastu Apostołów, zawiózł do Salty w Argentynie dwie czcigodne relikwie apostołów Filipa i Jakuba.

Z tej okazji wykonano dwie rzeźby z włókna szklanego jako relikwiarze dla katedry, a są one zainspirowane malowidłami dwóch apostołów zdobiącymi kryptę bazyliki: św. Filipa z koszem ryb i św. Jakuba z koszem chleba.
Filip i Jakub są patronami miasta od czasu jego założenia (1592 r.) i stąd też godło katedry nosi motto Pater et panis. Otoczone pasmem Andów, o wysokości ponad tysiąca metrów, miasto to w ciągu swojej historii wiele razy ucierpiało z powodu silnych trzęsień ziemi, od których zawsze pozostawało cudownie nietknięte. Szczególną ochronę przypisuje się właśnie opiekującym się patronom: Virgen del milagro (przedstawiona w obrazie Maryi Niepokalanej) i Señor del milagro (obraz ukrzyżowanego Chrystusa). Uroczyste święto, poprzedzone nowenną modlitewną i pokutną, obchodzone jest od 13 do 15 września i gromadzi w Salta tysiące pielgrzymów, którzy z gór wędrują na pieszo setki kilometrów. Z tego względu arcybiskup zechciał, aby przybycie relikwii apostołów zbiegło się z tą wspaniałą manifestacją wiary, kończącą się procesją, w której uczestniczy średnio 800 tys. wiernych.
Dla abp. CARGNELLO przywrócenie pamięci patronów Filipa i Jakuba i włączenie jej w kontekst społeczny stanowi okazję do nowej ewangelizacji: tak jak w przeszłości Salty Filip i Jakub utorowali drogę Najświętszej Maryi Pannie i ukrzyżowanemu Panu, tak samo w dzisiejszym trudnym dla całego kraju momencie historycznym obecność ich relikwii wniesie w realia biedy i ogromnego niepokoju nowy zapał misyjny w głoszeniu Ewangelii. Arcybiskup z wielką serdecznością i wdzięcznością przyjął fr. Agnello i towarzyszącemu mu w tej wyprawie fr. Simone SCHIAVONE z rzymskiej wspólnoty Dwunastu Apostołów. Zaproponował, aby odwiedzili całe rozległe terytorium i poznali jego piękno, ale też zranienia. Towarzyszył im w bardzo biednej dzielnicy Salty (Grande Norte), w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, gdzie w domu wzniesionym z niewielu cegieł i przykrytym blachą odwiedził niepełnosprawne dziecko i jego rodzinę. W całym tym widocznym ubóstwie lśniło jednak poczucie godności ludzkiej i przywiązanie do swojego biskupa jako jednego z nich.
Po uroczystej procesji, która zakończyła świętowanie, arcybiskup w obecności 850 tys. osób podziękował – w imieniu duchowieństwa, zakonników i całego ludu – ministrowi generalnemu i Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych za cenny dar relikwii dla katedry i zapowiedział na przyszły rok pielgrzymkę do Rzymu, aby na znak komunii przekazać do naszej bazyliki kopię wizerunków Señor i Virgen del Milagro.

Fr. Agnello STOIA