Franciszkański teatr społeczny jest doskonałym przykładem tego, co sugeruje papież Franciszek w encyklice Fratelli tutti: „Nadzieja jest odważna”. Tymi słowami papież zachęca do otwarcia serca i umysłu, aby spoglądać poza to, co jest, na to, co mogłoby być. Żyć ideałami Ewangelii czyni życie piękniejszym i godniejszym.

W dniach 1-13 maja 2023 r. fr. Michael LASKY OFMConv, fr. Stefano LUCA OFMCap i fr. Elias SAOUD OFMCap zorganizowali kurs formacyjny dla moderatorów franciszkańskiego teatru społecznego – tym razem dla dziesięciu młodych chrześcijan z Syrii. Kurs, który odbył się w klasztorze kapucynów w Bejrucie (Liban), stworzył przestrzeń, gdzie można było niejako dotknąć tej odwagi nadziei po to, by powrócić do swojego kraju jako uczniowie i misjonarze, będący gotowi odpowiedzieć na traumę spowodowaną latami wojny i niedawnym trzęsieniem ziemi.
Teatr społeczny jest odważną i twórczą odpowiedzią na traumę, szczególnie na to, czego doświadczają dzieci. Nie uwalnia od cierpienia, ale zapobiega utknięciu dzieci i dorosłych w traumie i zbytniemu zamknięciu się w sobie. Pomaga używać własnych słów i własnego ciała do wyrażania swoich uczuć i przeżyć.
Franciszkański teatr społeczny wprowadza w wymiar duchowy. Każdego dnia gromadzi uczestników na Mszy św., gdzie podczas homilii można zastanowić się nad tym, jak Jezus i Jego uczniowie, czyli Paweł i Barnaba, współdziałali z innymi, używając tych samych umiejętności, które proponuje teatr społeczny. Przechodząc od stołu eucharystycznego do stołu w jadalni, tworzy się kulturę troski o uczestników, którzy dzielą swoje radości i trudy wiary i życia w Aleppo i Damaszku (Syria), gdzie chrześcijanie stanowią zaledwie dziesięć procent populacji. Ponadto miała miejsce pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Harisa i do klasztoru św. Szarbela w Libanie.
Składamy podziękowanie braciom mniejszym, „Jesuit Relief Services”, siostrom salezjankom z Aleppo i siostrom miłosierdzia z Damaszku za przysłanie uczestników, którzy już powrócili do swojego kraju i pracują nad rozpoczęciem pięciu projektów franciszkańskiego teatru społecznego w całej Syrii. Dziękujemy również naszemu współbratu bp. César ESSAYAN z Bejrutu, br. Piotrowi KAWIE i br. Adrian BACIU za odwiedziny i włączenie się w niektóre działania formacyjne. Na koniec wyrazy wdzięczności kierujemy do współbraci z klasztoru św. Antoniego w Bejrucie za zaproszenie naszej grupy na libańską kawę.
Ci, którzy chcą dowiedzieć się więcej o franciszkańskim teatrze społecznym, mogą obejrzeć film o niedawnym „projekcie Ukraina” z napisami w języku angielskim, włoskim i ukraińskim.

Fr. Michael LASKY,
delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integracji stworzenia