Formacja ustawiczna międzyzakonna w Ziemi Świętej

„Droga Emmaus” to kurs formacji ustawicznej (FoPe), przeżywanej w kontekście Ziemi Świętej, organizowanym i koordynowanym przez międzyzakonną wspólnotę braterską w Emmaus, we współpracy z Kustodią Ziemi Świętej, Studium Biblicum Franciscanum (Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Ateneum „Antonianum” w Rzymie, który ma swoją siedzibę  w Jerozolimie, oraz Kurie generalne OFM i OFMConv.

Kurs oferowany jest zakonnikom OFM i OFMConv, profesom wieczystym przynajmniej od dziesięciu lat, którzy pragną odkryć radość ze spotkania Zmartwychwstałego i entuzjazm do dawania świadectwa o Jego miłości, zgodnie z ewangeliczną relacją uczniów z Emmaus (por. Łk 24,30nn). Chodzi o pięć tygodni doświadczenia intensywnej refleksji, braterskiego dzielenia się i pielgrzymek do miejsc świętych w Ziemi Świętej: prawdziwa podróż śladami uczniów Jezusa.

Program, realizowany w języku włoskim, odbędzie się w klasztorze św. Kleofasa w Emmaus-Qubeibeh, w okresie od 28 września do 3 listopada 2019 roku. Planowany jest drugi kurs w języku angielskim (termin jest w trakcie ustalania).

Liczba uczestników jest ograniczona do maksymalnie 12 braci (6 na każdą gałąź zakonną), dlatego prosimy o jak najszybsze przesłanie aplikacji, nie później niż do 15 lipca 2019 roku. Udział każdego z braci zostanie potwierdzony przez właściwą kurię generalną w terminie do 31 lipca 2019 roku.

Dzięki specjalnej dotacji ze strony właściwych kurii generalnych, koszt uczestnictwa w kursie wyniesie ok. 1300,00 euro na osobę. Każdy uczestnik będzie natomiast musiał zatroszczyć się o bilety lotnicze i wizę do Izraela.

Zgłoszenia należy przesyłać do własnych wikariuszy generalnych lub sekretariatów generalnych oraz jednocześnie na następujące adresy e-mail:
w przypadku OFM: vicgen@ofm.org lub vicgen@ofm.org
w przypadku OFMConv: vicgen@ofmconv.net lub segrgen@ofmconv.net

Życząc Wam dobrego doświadczenia „Droga Emmaus”, pozdrawiamy Was po bratersku.

Fr. Julio César Bunader  Vic. Gen. OFM
Fr. Jerzy Norel Vic. Gen. OFMConv.

pdf pdf
Program List

Foto: La Pasquetta 2006 in Emmaus Qubeibeh © Enrique Bermejo/CTS