Drodzy współbracia, pokój i dobro!

Na początku tego roku, w ramach Konferencji Rodziny Franciszkańskiej, przedstawiliśmy kilka „ogólnych wytycznych” jako nasz wkład, aby w sposób najbardziej znaczący pomóc w przeżywaniu franciszkańskiego jubileuszu, który zakończy się w 2026 r. obchodami osiemsetlecia śmierci serafickiego ojca św. Franciszka.

Stwierdziliśmy, że kolejne etapy świętowania „proroczym spojrzeniem w przyszłość dają nam cenną okazję do ożywienia bogactwa naszego charyzmatu”.

Istotą naszego charyzmatu jest bez wątpienia ewangeliczne braterstwo. W tym względzie wyzwaniem jest obecna sytuacja świata, w którym „poczucie przynależności do tej samej wspólnoty ludzkiej słabnie, a marzenie o wspólnym budowaniu sprawiedliwości i pokoju wydaje się być utopią z innej epoki” (Papież Franciszek, Fratelli tutti, nr 30).

Jak wiemy, na wszystkich kontynentach mnożą się wojny o interesy, tak często bratobójcze, a możni tego świata zdają się być zawzięci w rozszerzaniu swojego panowania, nawet za cenę rozlewu niewinnej krwi.

Z pewnością nie tak powinno być między nami: „…Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10, 43-44).

Oczywiste dla nas proroctwo nazywa się „Ewangelią”, Ewangelią „sine glossa”, ale przeżywaną w sposób mądry. Obchodząc święto „Brata z Asyżu”, zachęcam was do rozeznania w braterskiej wspólnocie, jaka powinna być mądrość życia właściwa dla naszego charyzmatu i dostosowana do naszych czasów.

Pamiętajmy jednak, że „prorocze spojrzenie” i „osobiste interesy” są rozbieżne, jedno ze szkodą dla drugiego. Wybór należy do nas. Wybierajmy życie w autentyzmie naszego charyzmatu i nie pozwólmy, aby logika świata i władzy przeniknęła nasze serca!

Święty Franciszku, ukaż nam drogę!

Fr. Carlos A. TROVARELLI
minister generalny