Doroczne spotkanie dwóch definitoriów: prowincji św. Hieronima w Chorwacji i prowincji św. Józefa w Słowenii, odbyło się 22 lutego 2024 r. w klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu.

Po modlitwie brewiarzowej i powitaniu dwaj ministrowie prowincjalni, fr. Milan KOS i fr. Miljenko HONTIĆ, przedstawili krótkie relacje na temat sytuacji swoich prowincji w minionym roku. Fr. Milan KOS, który jest również przewodniczącym CEF (Centralis Europae Foederatio), poinformował definitorów o zrealizowanych projektach, najnowszych wydarzeniach i planach współbraci z federacji na najbliższą przyszłość.
Otwarcie w zeszłym roku międzyprowincjalnego klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Kopenhadze, który prawnie należy do Chorwacji, stało się motywem do podjęcia analizy działalności braci w Danii w odniesieniu do wyzwań życia we wspólnocie międzynarodowej.
Dyskutowano też o upamiętnieniu 500. rocznicy śmierci fr. Antonio DE PETRIS, urodzonego w Cres, pierwszego ministra generalnego OFMConv po podziale Zakonu franciszkańskiego w 1517 r. Obchody rocznicowe przypadają w 2026 r.
Po przerwie przystąpiono do ustalenia programu spotkania dwóch prowincji, nazywanego Srečanje i odbywającego się regularnie co roku. Jest to tradycyjne spotkanie wszystkich zakonników z obu jurysdykcji, mające miejsce na przemian w innym kraju. W tym roku gospodarzem będzie prowincja słoweńska, a uczestnicy zgromadzą się 24 kwietnia w klasztorze w Olimje.
Na zakończenie podkreślono ważną rolę roboczych spotkań dwóch definitoriów prowincjalnych, ponieważ są one owocne i wzajemnie ubogacające. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w refektarzu.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji