Bracia uczestniczący w kapitule zwyczajnej prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy północne) spotkali się 20 czerwca 2021 r. o godz. 18 w ośrodku duchowości sanktuariów antoniańskich w Camposampiero koło Padwy.

Po sprawdzeniu listy obecności (67 członków) i po wstępnych formalnościach sekretarz kapituły fr. Daniele LA PERA, w imieniu ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI, przewodniczącego obrad, odczytał deklarację otwierającą kapitułę. Obecny był również fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) i były minister prowincjalny tej jurysdykcji.
Minister generalny, zwracając się do braci kapitulnych, przypomniał wkład zgromadzenia przedkapitulnego, w którym uczestniczyli bracia z prowincji w trybie zdalnym, i zachęcił ich do pogłębienia i wykorzystania owoców tej pracy, aby niezbędne decyzje podejmować z odpowiedzialnością, zgodnie z bogatą tradycją prowincji, przezwyciężając nieuniknione wyzwania w duchu modlitwy i otwartości serca.
Drugi dzień był poświęcony na modlitwę i refleksję. Konferencję wygłosił fr. Pietro MARANESI OFMCap, a jej temat brzmiał: „Być ewangelicznym proroctwem dla tego pokolenia”.
We wtorek 22 czerwca minister generalny przewodniczył Mszy św. w dniu swoich 59. urodzin.
Prace kapitulne koncentrowały się na przeanalizowaniu drugiego projektu „Dokumentu weryfikacyjnego” za ostatnie cztery lata, będącego owocem zgromadzenia przedkapitulnego i zawierającego uzupełnienia wniesione przez braci i poszczególne kapituły klasztorne. Dokument został zatwierdzony następnego dnia.
Na trzeciej sesji, w czwartek 24 czerwca, ministrem prowincjalnym został ogłoszony fr. Roberto BRANDINELLI, wybrany w głosowaniu listownym w kwietniu 2021 r. Po odśpiewaniu dziękczynnego Te Deum złożył on wyznanie wiary i przysięgę na ręce ministra generalnego.
W kolejnych dniach rozpatrywano: regulamin prowincjalnego centrum misyjnego, reorganizację zarządzania dobrami artystycznymi i kulturalnymi prowincji, „Projekt prowincjalny dla duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego” (został przestudiowany, a potem zatwierdzony).
Bracia zostali również poproszeni o wypowiedzenie się na temat kwestii, które powinny wejść do czteroletniego planu prowincji, a także na temat pilnych zagadnień, które zostaną poddane pod dyskusję na drugiej części kapituły.
W dniu 25 czerwca odbyły się wybory definitorium prowincjalnego. W jego skład weszli: fr. Gilberto DEPEDER, lat 48, wikariusz prowincji (pierwsza kadencja); fr. Andrea VAONA, lat 52, sekretarz prowincji (druga kadencja); fr. Vincenzo MARCOLI, lat 67, definitor (pierwsza kadencja); fr. Franco GIRALDI, lat 60, definitor (pierwsza kadencja); fr. Giancarlo CAPITANIO, lat 54, definitor i ekonom prowincji (trzecia kadencja); fr. Valerio FOLLI, lat 47, definitor (trzecia kadencja); fr. Alessandro ZOTTAREL, lat 42, definitor (pierwsza kadencja); fr. Fabio TURRISENDO, lat 41, definitor (pierwsza kadencja).
Z kolei delegatami na kapitułę generalną zostali: fr. Tullio PASTORELLI, fr. Valerio FOLLI, fr. José Carlos CERDEIRA MATIAS i fr. Giancarlo CAPITANIO.
Kapituła zajęła się też przeanalizowaniem kilku istotnych spraw, dotyczących reorganizacji niektórych placówek w północnych Włoszech i w delegaturze w Chile, oraz omówiła przyszłość dwóch dzieł prowincji, jednego w dziedzinie socjalnej, a drugiego w zakresie przyjmowania pielgrzymów.
Rozważano także wprowadzenie zmian do Statutów prowincjalnych, by ich tekst był zgodny z nowym prawodawstwem Zakonu.
Podczas kapituły wizytę złożyło dwóch byłych ministrów generalnych, którzy obecnie są arcybiskupami: Gianfranco Agostino GARDIN i Marco TASCA. Ojcowie kapitulni wspólnie się z nimi modlili i wysłuchali ich doświadczeń pasterskich.
W ostatnim dniu, 29 czerwca, sekretarz zapowiedział zwołanie drugiej części kapituły prowincjalnej na 26 lipca, aby przedyskutować i omówić wcześniej zgłoszone konkretne problemy, zatwierdzić czteroletni plan prowincji i wybrać gwardianów i innych urzędników, którzy zgodnie z normami Zakonu i prowincji powinni być potwierdzeni na kapitule.

Fr. Alessandro RATTI, kronikarz kapituły