Dnia 13 listopada 2019 r. prowincja Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku obchodziła 40. rocznicę obecności franciszkańskiej w Tlacoachistlahuaca, rdzennej części stanu Guerrero.

Bracia z definitorium prowincjalnego, po wizycie w klasztorze św. Filipa od Jezusa w Acapulco w dniu 11 listopada, jako pierwsi przybyli do klasztoru-parafii „La Purísima Concepción”. W dniu 12 listopada wzięli udział w sesji definitorium, podczas której omówili kilka kwestii: wspólne spotkanie definitoriów prowincji meksykańskiej i prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA (OLC) przeprowadzone w Teksasie (USA), rewizja Statutów prowincjalnych w świetle nowych Konstytucji i Statutów generalnych, sytuacja klasztoru w Acapulco, weryfikacja prac różnych komisji prowincjalnych oraz innych projektów. Spotkanie zakończyło się o godz. 17 celebracją Eucharystii, której przewodniczył wikariusz prowincji fr. Cornelio Cándido MORÁN RÍOS.
Następnie wierni ze wspólnoty parafialnej przedstawili spektakl, upamiętniający przybycie do tej miejscowości pierwszych zakonników z prowincji św. Bonawentury w USA (Chicago). Zarówno młodzież, jak i małe dzieci zaprezentowali kilka tradycyjnych tańców i pieśni. Wymownym momentem było wykonanie niektórych współczesnych pieśni, przetłumaczonych na ich rodzimy język „amuzgo”, co wyrażało zachętę do jego używania i promowania. Inną równie szczególną i wzruszającą chwilą były wspomnienia wiernych związane z przybyciem pierwszych zakonników, wymienienie ich imion, a następnie ukazanie krzyża, który od czasu ich przyjazdu został umieszczony w specjalnym miejscu.
W dniu 13 listopada przyjechali współbracia z klasztorów w Xochistlahuaca, Acapulco, Valle de Aragón, Bosques de Morelos, Xola y Totolapan. Wspólnie sprawowano Mszę św., której przewodniczył minister prowincjalny fr. Mario CASTRO MARTÍNEZ. Dziękowano Bogu za 40 lat obecności i proszono o Jego błogosławieństwo dla braci, którzy dziś posługują tu z entuzjazmem, zaangażowaniem i wysiłkiem. W homilii fr. Abrahám BENJAMÍN CRISÓSTOMO zachęcił do nieustannego rozpoznawania obecności Boga, zarówno w każdym współbracie, który przebywa w tym klasztorze, jak i w każdym wiernym należącym do wspólnoty parafialnej.

Fr. Fausto de Jesús RAMÍREZ ROSARIO, sekretarz prowincji