Od 22 do 26 maja 2023 r. w klasztorze „María Inmaculada” w Cuautitlán Izcalli, gdzie mieści się postnowicjat dla studentów teologii, bracia z prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku wzięli udział w kapitule nadzwyczajnej.

Po kapitule zwyczajnej w 2021 r. pozostało kilka zagadnień do opracowania i zaproponowano, aby zająć się nimi na kapitule nadzwyczajnej. Chodziło zwłaszcza o rewizję i zaaprobowanie Statutów prowincjalnych, które są obecnie ukończone i gotowe do wysłania do zarządu generalnego w celu zatwierdzenia. Zaprezentowano także dyrektorium ds. formacji i wytyczne dotyczące korzystania z mediów. Dokumenty te zostały przejrzane i poprawione, ale wymagają jeszcze dalszego dopracowania, do czego zostało wybranych i zobowiązanych kilku współbraci.
Inne punkty obrad dotyczyły po prostu przekazania informacji i zapoznania się z tym, co już zostało zrobione lub co nie odpowiada uchwałom podjętym na ostatniej kapitule zwyczajnej. W związku z tym przedstawiono sprawozdanie na temat nowych struktur kurii prowincjalnej oraz kierunki działania w sprawie ochrony małoletnich i dorosłych bezradnych. Omówiono kwestie ekonomiczne, a także modlono się za zmarłych współbraci. Krótko mówiąc, konieczne było przyjrzenie się życiu prowincji, a kapituła była do tego najlepszą okazją. Jak zawsze, spotkanie ze współbraćmi było źródłem wielkiej radości.
Kilku zakonników nie mogło przybyć na kapitułę i dawało się odczuć ich nieobecność, w tym asystenta FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, który z powodów zdrowotnych musiał uczestniczyć online. I jeszcze ciekawostka: jednego dnia kapituły, po ulewnym deszczu, zabrakło prądu, a ponieważ większość członków kapituły miała dokumenty do odtworzenia w formacie cyfrowym, nie wiedziano, co robić! Na szczęście, kiedy trzeba było wznowić pracę, zasilanie wróciło i można było normalnie kontynuować prace… Zalety i wady współczesnego świata.
Prosimy Boga, aby nadal towarzyszył prowincji pod pełną miłości opieką naszej niebieskiej Matki, Naszej Pani z Guadalupe.

Fr. Jorge HERNÁNDEZ DE LUNA