W styczniu 2022 r. nasz współbrat fr. Felice AUTIERI opublikował książkę pt. Storia della Provincia di Napoli dei Frati Minori Conventuali dalle origini fino ai giorni nostri (XIII-XXI) (Historia prowincji neapolitańskiej braci mniejszych konwentualnych od początków do dnia dzisiejszego [XIII-XXI]), wydaną przez „Miscellanea Francescana” (Rzym).

Publikacja przedstawia drogę prowincji neapolitańskiej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych od jej początków do dnia dzisiejszego. Prowincja nosi nazwę serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol). Pośród świateł i cieni jurysdykcja wydała zakonników zdolnych wnieść znaczny wkład na polu religijnym, społecznym i kulturalnym.

Licząca 628 stron książka składa się ze wstępu, czterech części liczących łącznie 21 rozdziałów, dwóch aneksów i indeksu miejscowości i nazwisk. Pierwsza część przedstawia rozwój historyczny prowincji od 1200 r. do dnia dzisiejszego (rozdziały 1-12) oraz kustodii na Filipinach i Kalabrii (rozdział 13). Druga część omawia wkład kulturalny studium generalnego i późniejszego, założonego w 1946 r., studium dla świeckich, mieszczących się w klasztorze św. Wawrzyńca Większego w Neapolu, a także braci będących członkami kolegium teologów, które wykształciło wielu uczonych z całych południowych Włoch (rozdziały 14-15). Trzecia część poświęcona jest klasztorom (rozdział 16). Czwarta część dotyczy zakonników w służbie Kościoła, Zakonu, prowincji, jak też ludzi kultury i wyróżniających się doskonałością życia chrześcijańskiego: świętych, błogosławionych i czcigodnych sług Bożych (rozdziały 17-21). Na końcu umieszczono dwa aneksy zawierające wykaz ministrów prowincjalnych oraz zakonników, którzy zostali biskupami.

Źródło: Biuletyn Sul colle del Paradiso, Asyż.