W dniach 24-28 maja 2021 r., w klasztorze św. Antoniego w Nocera Inferiore, odbyła się 32. kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol).

Kapitule przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. Udział wziął również asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN i wizytator generalny fr. Matteo ORNELLI. Przez jeden dzień był obecny prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO.
Na początku konferencję duchową wygłosił fr. Vincenzo IPPOLITO OFM, a jej temat brzmiał: Obecność i wędrówka franciszkańska w dzisiejszym kontekście kościelnym.
25 i 26 maja były dniami przeznaczonymi na odczytanie różnych sprawozdań przewidzianych przez Dyrektorium kapituły prowincjalnej i na dyskusję. W grupach studyjnych przeanalizowano trzy kwestie, mając na uwadze uchwałę 15 kapituły generalnej z 2019 r. (odnośnie do prowincji neapolitańskiej: „kontynuować drogę własnej reformy i reorganizacji, aby w przyszłości włączyć się w przekształcone jurysdykcje włoskie Zakonu”). Pytania koncentrowały się wokół następujących zagadnień: 1) priorytety dla prowincji; 2) planowanie w zakresie zarządzania ekonomicznego i prowadzonych dzieł; 3) przeprojektowanie/zreorganizowanie placówek zakonnych.
27 maja odbył się wybór ministra prowincjalnego. Na głosowanie przybyli współbracia z różnych klasztorów. W pierwszym głosowaniu został wybrany na drugą kadencję fr. Cosimo ANTONINO.
W ostatnim dniu obrad, 28 maja, po zatwierdzeniu propozycji i sugestii na drugą część kapituły, miał miejsce wybór definitorów prowincjalnych. Na wniosek ministra prowincjalnego zostali wybrani: fr. Michele ALFANO (wikariusz prowincji), fr. Cirylle KPALAFIO (sekretarz prowincji), fr. Claudio JORIS, fr. Gabriel PANGILINAN, fr. Luigi CARILLO. Wybór ekonoma prowincji nastąpi na drugiej części kapituły.
Na zakończenie przybył abp Francescantonio NOLÈ, ordynariusz archidiecezji Cosenza-Bisignano, i bp Giuseppe GIUDICE, ordynariusz diecezji Nocera Inferiore-Sarno, aby przekazać pozdrowienia uczestnikom kapituły oraz gratulacje ministrowi prowincjalnemu i nowemu definitorium.
Druga część kapituły została zwołana na 2 sierpnia 2021 r.

Fr. Luigi CARILLO, sekretarz kapituły