W 2018 r. kapituła prowincjalna nadzwyczajna prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol) zatwierdziła wniosek dotyczący utworzenia domu dla rodziców dzieci hospitalizowanych w szpitalu „Santobono” w Neapolu.

Niestety, pandemia spowolniła prace remontowe, które miały dostosować strukturę do celów ośrodka. Dopiero 6 czerwca 2023 r. odbyła się inauguracja i oficjalne otwarcie domu.
Ośrodek powstał przy wspólnocie franciszkańskiej św. Januarego, domu filialnym klasztoru Niepokalanej, w dzielnicy Vomero w Neapolu, zaledwie kilka metrów od szpitala „Santobono”, jedynego szpitala pediatrycznego w południowych Włoszech specjalizującego się w opiece nad noworodkami i dziećmi.
Dom wyraża chęć przyjęcia rodziców dzieci leczonych w szpitalu. Dzieło nie jest nastawione na zysk, ale po prostu chce zaproponować typowo franciszkańską posługę miłosierdzia.
Powstanie domu było możliwe dzięki darowiźnie Giovanny PADULA, która przed odejściem z tego świata wyraziła chęć stworzenia dzieła charytatywnego, powierzając prowincji wolę realizacji swego pragnienia.
Działalność domu będzie prowadzona we współpracy z fundacją „Santobono Pausilipon”, która zajmie się zarządzaniem i przyjmowaniem zgłaszających się rodzin.
Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które nieustannie dokonuje i które czyni nas współpracownikami Jego nieskończonej miłości.

Fr. Cosimo ANTONINO, minister prowincjalny