W dniach 7-10 listopada 2019 r. rada międzynarodowa Franciscans International (FI) spotkała się w Nowym Jorku (USA) na trzecim etapie obchodów 30. rocznicy uznania FI za organizację pozarządową (NGO) akredytowaną przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Spotkanie stanowiło też okazję do podsumowania osiągnięć FI, jak to zwykle ma miejsce podczas dorocznych obrad w Nowym Jorku.
Dnia 7 listopada sześciu przedstawicieli rodzin franciszkańskich, członek anglikańskiego bractwa franciszkańskiego, przewodniczący rady międzynarodowej, dyrektor wykonawczy FI, reprezentant FI w Nowym Jorku i odpowiedzialny za komunikację w FI, spotkało się z sekretarzem generalnym ONZ António Manuelem DE OLIVEIRA GUTERRES. Podczas trwającego 20 minut spotkania sekretarz generalny opowiedział o swoich osobistych związkach z franciszkanami, które sięgają czasów jego młodości. Mówiąc o zasadniczej działalności ONZ na rzecz pokoju na świecie, uznał wkład wnoszony przez stowarzyszenia religijne oraz stowarzyszenia obywatelskie. Stwierdził, że ONZ jest za to wdzięczna i nadal liczy na współpracę.
Przewodniczący rady międzynarodowej FI fr. Joe ROZANSKY OFM wspomniał o trzech projektach realizowanych przez organizację pozarządową w ciągu ostatnich czterech lat, a mianowicie o „ratowaniu dzieci opętanych w Beninie”, o „podręczniku o ubóstwie i prawach człowieka” i o „łączeniu w całość” (connect the dots). Odnośnie do pracy podjętej w Beninie, UNICEF wskazał na osiągnięcia FI jako na najlepszy przykład dla ONZ w celu obrony i promowania praw człowieka.
Po południu rada międzynarodowa rozpoczęła pierwszą sesję, uzgadniając program i zagadnienia do omówienia.
W piątek 8 listopada w sali św. Franciszka zgromadzili się bracia franciszkanie i siostry franciszkanki z różnych rodzin, aby uczcić 30. rocznicę. Honorowym gościem była Helena del Carmen YÁNEZ LOZA, reprezentująca ambasadora Ekwadoru przy ONZ. W swoim wystąpieniu uznała ważność charyzmatu franciszkańskiego, zwłaszcza w zakresie sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia.
Po zakończeniu uroczystości rada międzynarodowa kontynuowała obrady w domu prowincjalnym Zakonu Braci Mniejszych z prowincji Najświętszego Imienia Jezus.

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia