W dniach 8-13 listopada 2022 r. w Niepokalanowie Lasku w prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) odbyły się kolejne rekolekcje w ramach programu Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej.

Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy, którym towarzyszyli fr. Grzegorz Maria OWSIANKO i fr. Arkadiusz BĄK.
Pierwsza grupa zgłębiała tematy związane z ascezą, czyli pracą nad swoim duchowym rozwojem. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. modlitwa, wady i cnoty, podejmowanie decyzji czy rachunek sumienia.
Z kolei druga grupa poznawała filary charyzmatu franciszkańskiego, z którego wyrasta Rycerstwo Niepokalanej, a przy tym mogła przeżyć tradycyjne franciszkańskie nabożeństwa oraz podejmować tematykę związaną z posługą charyzmatami w Kościele.
Rekolekcje były czasem pogłębionej modlitwy, okazją do zdobycia nowej wiedzy, a także cennych spotkań i inspirujących rozmów.

S. Teresa M. GRABOŃ SFMI