27 kwietnia 2023 r. w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Novi Marof w Chorwacji odbyło się doroczne spotkanie zakonników z prowincji św. Józefa w Słowenii i z prowincji św. Hieronima w Chorwacji.

W spotkaniu wzięło udział około 40 braci. Program rozpoczął się od słów powitania skierowanych przez gwardiana fr. Martina DRETVIĆ i przez chorwackiego ministra prowincjalnego fr. Miljenko HONTIĆ. Następnie odmówiono modlitwę brewiarzową.
Prelekcję o życiu i dziele fr. Ivona ĆUK wygłosił fr. Ljudevit MARAČIĆ. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin fr. ĆUK, wybitnego pisarza, znanego nie tylko w społeczeństwie chorwackim, ale także na arenie międzynarodowej. Wniósł on wielki wkład w propagowanie nauki Soboru Watykańskiego II w Kościele chorwackim, zwłaszcza jako inicjator i pierwszy redaktor czasopisma Posłaniec św. Antoniego w języku chorwackim, dziś noszącego tytuł Veritas.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył fr. Miljenko HONTIĆ. W homilii przypomniał początki chrześcijaństwa, prześladowania i niepewność. „W jakiś sposób przypomina mi to dzisiejsze czasy i stan społeczeństwa, w którym żyjemy, kiedy zainteresowanie słuchaniem słowa Bożego coraz bardziej maleje, kiedy nasze kościoły są coraz bardziej opustoszałe, kiedy w naszej Europie nie ma już powołań i wydaje się, że Kościół jako taki znika ze społeczeństwa… Dlatego dobrze jest zadać sobie pytanie: Czy Anioł Pana nie wzywa również nas do głoszenia Jego słowa?… Ważne jest więc, aby całościową uwagę duszy i ciała skierować na niezmierzony skarb Eucharystii, którą Jezus Chrystus pozostawił nam na całe życie. Przyjmując ten skarb, możemy stać się Chlebem dla innych”.
Słoweński minister prowincjalny fr. Milan KOS, dziękując chorwackim braciom, zapowiedział, że następne spotkanie odbędzie się w 2024 r. w Słowenii.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji