Drodzy współbracia, zachęcamy do lektury ostatniego numeru „Commentarium Ordinis”, który obejmuje 2018 r.

W części dotyczącej papieża Franciszka znajdziecie m.in.: przemówienie Ojca Świętego do uczestników międzynarodowej konferencji z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato si’ (s. 9) oraz prezentację adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Gaudete et exsultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym (s. 14).
Odnośnie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odnotujmy dekret beatyfikacyjny męczennicy Weroniki ANTAL (s. 22) oraz dekret o heroiczności cnót czcigodnego sługi Bożego Ludovico COCCAPANI (s. 28).
W części dotyczącej ministra generalnego wspomnijmy homilię na pogrzebie fr. Donalda KOSA (s. 48) i list okólny o bł. Weronice ANTAL (s. 58). W dziale obejmującym sekretariat generalny można znaleźć informacje o kapitułach prowincjalnych (s. 84) i statystyki Zakonu (s. 122).
Na końcu zamieszczamy różne wiadomości z naszego Zakonu (s. 129) i nekrologi (s. 147).
Na naszej stronie internetowej znajduje się spis treści całego numeru >>>, zaś tekst można otrzymać w sekretariacie generalnym: segrgen@ofmconv.net .

Sekretariat generalny