Fr. Dominique MATHIEU, arcybiskup elekt archidiecezji Teheran-Ispahan, przyjął sakrę biskupią w dniu 16 lutego 2021 r. w bazylice Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie. Głównym konsekratorem był kard. Leonardo SANDRI, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, a współkonsekratorami kard. Mauro GAMBETTI OFMConv i abp Ignazio BEDINI SDB, emerytowany arcybiskup Ispahanu.

W uroczystej liturgii wzięli udział liczni arcybiskupi i biskupi, a wśród nich bp Flaviano Rami AL KABALAN, biskup tytularny Arethusia dla wiernych obrządku syryjskiego. Spośród współbraci zakonnych uczestniczyli: fr. Anton BULAI, kustosz prowincjalny Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej; fr. Marco MORONI, kustosz generalny Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż); fr. Giorgio TASSONE, kustosz prowincjalny kustodii świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria); fr. Igor SALMIČ, minister prowincjalny prowincji św. Józefa w Słowenii. W gronie koncelebransów byli również gwardiani rzymskich domów generalskich, liczni kapłani i zakonnicy.
Wśród zaproszonych osobistości byli obecni: ambasador Islamskiej Republiki Iranu przy Stolicy Apostolskiej Seyed Taha HASHEMI oraz ambasador Królestwa Belgii przy Stolicy Apostolskiej Patrick RENAULT.
Na początku uroczystości minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI zwrócił się do wszystkich przybyłych ze słowami powitania. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania skierował do abp. Dominique MATHIEU za jego poświęcenie w służbie Zakonowi jako asystent generalny, a także wyraził szacunek za przejrzystość, z jaką nacechowane są jego relacje międzyludzkie.
W swojej wymownej homilii kard. Leonardo SANDRI zachęcił nowego arcybiskupa do odważnego podjęcia powierzonej mu misji, czerpiąc inspirację ze słów skierowanych do proroka Jeremiasza w opisie jego powołania oraz z Kazania na Górze zawartego w Ewangelii Mateusza. Przywołał również franciszkańskie pozdrowienie pokoju i dobra, a nawiązując do bardziej charakterystycznych aspektów postaci abp. Dominique i do jego zamiłowania do astronomii, przypomniał Trzech Mędrców, którzy według tradycji pochodzili właśnie z ziemi perskiej. Zauważył podobieństwo między obserwacją gwiazd a nową posługą arcybiskupa: w jego herbie biskupim gwiazda perska – symbolizująca Dziewicę Maryję – obejmuje imię Jezusa na białym tle chleba eucharystycznego.
Na zakończenie abp MATHIEU przekazał biorącym udział w uroczystości oraz oglądającym bezpośrednią transmisję internetową słowa podziękowań i pozdrowień w różnych językach, aby przynajmniej część jego przesłania mogła być zrozumiana przez tych, którzy nie znają języka włoskiego.

Fr. Víctor Manuel MORA MESÉN
Fr. Agnello STOIA