W dniach 14-18 marca 2022 r. współbracia z Libanu i Turcji zebrali się w Adonis-Jbeil (Liban) na pierwszej części kapituły zwyczajnej kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej.

Pierwszy dzień spotkania zbiegł się z 99. rocznicą urodzin najstarszego współbrata z kustodii, fr. Massimiliano (Antonio Luigi) CHILIN, pochodzącego z obecnej prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) i w pewnym sensie ponownego założyciela misji franciszkańskiej w Libanie, gdzie przybył w 1966 r.
Po odwiedzeniu fr. Massimiliano, przebywającego na leczeniu w szpitalu św. Józefa w Bejrucie, minister prowincjalny macierzystej prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii fr. Damian PĂTRAŞCU, kustosz prowincjalny fr. Anton BULAI i jego wikariusz fr. Roger KOUYOUMDJI udali się wraz ze współbraćmi z kustodii do domu rekolekcyjnego sióstr franciszkanek Niepokalanego Serca Maryi w Adonis-Jbeil. Wieczorem przybyli minister generalny fr. Carlos TROVARELLI i asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN.
Kapituła rozpoczęła się 15 marca rano od konferencji duchowej, którą wygłosił abp Joseph SPITERI, nuncjusz apostolski w Libanie. Następnie bracia zgromadzili się wraz z nuncjuszem i wikariuszem apostolskim Bejrutu bp. César ESSAYAN OFMConv na Mszy św.
17 marca, po dwóch dniach refleksji, dyskusji i planowania przyszłości, kapituła w pierwszym głosowaniu potwierdziła fr. Anton BULAI na urzędzie kustosza prowincjalnego na drugą kadencję. Po południu wybrano definitorium kustodialne w składzie: fr. Felician TAMAŞ – wikariusz kustodialny, fr. Marian Emanuel VĂTĂMĂNELU – sekretarz kustodialny, fr. Iulian PIŞTA, fr. Andrew Jeylan HOCHSTEDLER. Na ekonoma i poborcę kustodii powołano fr. Michała SABATURĘ i fr. Iulian PIŞTA.
Po oficjalnym zakończeniu obrad kapitulnych, co nastąpiło 18 marca rano, bracia skorzystali z okazji, aby pobyć razem i udali się na wycieczkę do Batroun i Byblos.
Kolejnego dnia, 19 marca, grupa wzięła udział w konsekracji ołtarza kościoła parafialnego św. Franciszka w Zahle. Na uroczystości byli również obecni nuncjusz apostolski i wikariusz apostolski. Prace nad budową kościoła zakończyły się w 2020 r., ale na konsekrację czekano do czasu względnego wyjścia z pandemii i do kapituły kustodialnej. W tym dniu około godz. 15 nadeszła wiadomość, że fr. Massimiliano, który zaledwie na początku tygodnia wkroczył w setny rok życia, zakończył swoją ziemską wędrówkę w szpitalu św. Józefa w Bejrucie.
Z żalem, ale i z wdzięcznością za świadectwo, jakie dał fr. Massimiliano, współbracia z kustodii modlili się za niego w sobotni wieczór 19 marca. Do modlitwy dołączyli się wierni z parafii św. Antoniego Padewskiego w Sin-El-Fil, gdzie zmarły mieszkał przez ponad 30 lat.
Pogrzeb, któremu przewodniczył bp César ESSAYAN, odbył się w niedzielę 20 marca o godz. 15 w parafii w Sin-El-Fin. Wśród koncelebransów byli: patriarcha syrokatolicki Youssef III YOUNAN, minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny fr. Giovanni VOLTAN, kustosz prowincjalny fr. Anton BULAI oraz bracia posługujący w Libanie. Na obrzędy pogrzebowe przybyli bardzo liczni wierni.
Dziękujemy wspólnocie w Sin-El-Fil za to, że z braterską troską towarzyszyła „naszemu patriarsze” fr. Massimiliano: gwardianowi fr. Felician TAMAŞ, proboszczowi fr. Roger KOUYOUMDJI i innym współbraciom, a zwłaszcza fr. Jalil HADAYA, który przez 55 lat przebywał z fr. Massimiliano.
Druga część kapituły została zwołana na 25-30 kwietnia 2022 r. w Stambule.
Kustoszowi i nowemu definitorium życzymy owocnej służby dla dobra kustodii.

Fr. Andrew HOCHSTEDLER