W sobotę 11 lipca 2020 r., w Genui, nasz były minister generalny fr. Marco TASCA otrzyma sakrę biskupią. Przy tej okazji chcemy krótko przybliżyć symbolikę zawartą w jego herbie i w motcie ewangelicznym.

Warto najpierw zwrócić uwagę na symbol franciszkański par excellence: skrzyżowane ramiona Chrystusa i św. Franciszka z Asyżu. Wybór dokonany przez nowego arcybiskupa przypomina wszystkim, że należy on do naszego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. To nie przypadek, że habit Franciszka jest w kolorze szarym, w naszym dawnym kolorze, dziś używanym zwłaszcza przez współbraci na misjach.
W wymiarze franciszkańskim można odczytać również dwa pozostałe symbole umieszczone na tarczy: Ewangelię i przełamany chleb.
Reguła serafickiego Ojca odsyła nas do „alfy i omegi” życia chrześcijańskiego. Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa jest życiem wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza tych, którzy składają śluby zakonne.
Chleb wskazuje przede wszystkim na Eucharystię, źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, ale także przypomina, że nasz współbrat wywodzi się z okolic Padwy. Św. Antoni Padewski znany jest na całym świecie z cudów, głoszenia kazań i swego „chleba”, który ukazuje konkretnie przeżywaną miłość wobec osób ubogich i najbardziej potrzebujących.
Ostatnia myśl kieruje się na motto, które jest syntezą tego, co chce zaproponować nowy arcybiskup Genui. Tekst, zaczerpnięty z Ewangelii: „Pokaż nam Ojca” (J 14, 8), wskazuje na nasz ostateczny cel: podążać na spotkanie z miłością Najwyższego. W tym kontekście nie można zapomnieć, że tę prośbę do Pana Jezusa skierował apostoł Filip. Widać tu, że pobyt w klasztorze Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie, gdzie czczone są doczesne szczątki apostołów Filipa i Jakuba, zapadł głęboko w sercu fr. Marco.

Życzymy naszemu współbratu wszelkiego pokoju i dobra w jego nowej posłudze.

Biuro ds. komunikacji