Na zakończenie roku formacyjnego 2020-2021 bracia z seminarium duchownego św. Antoniego Doktora w Padwie skomponowali radosną pieśń opiewającą powołanie franciszkańskie.

Swoją nową pieśnią, której pomysłodawcą jest fr. Sylvester Eugene KOOMSON, a aranżację opracował fr. Grégoire LEFÈVRE, bracia profesi czasowi z seminarium duchownego w Padwie chcieli wyśpiewać radość i podzielić się wartością powołania zakonnego i franciszkańskiego.
Powołanie jest zawsze czymś wspólnotowym, szczególnie w naszym charyzmacie franciszkańskim, który wzywa nas do bycia braćmi wszystkich. Wspomniana pieśń ma być zachętą i modlitwą, aby życie zakonne było coraz bardziej rozumiane i doceniane jako radosna odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa.
Utwór naszych współbraci publikowany jest na stronie:

Redakcja