Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) 2019 w Panamie dodały energii i entuzjazmu młodzieży z licznych krajów.

Franciszkanie z Pierwszego Zakonu, poruszeni charyzmatem misyjnym i łaską braterstwa, zorganizowali „Wspólnotę wędrującą”. W tej inicjatywie, do której zachęcali ich sekreterze generalni ds. animacji misyjnej OFMConv, OFM i OFMCap, uczestniczyli zakonnicy z różnych krajów: z Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Nikaragui, Panamy, Peru, Wenezueli i z Polski.
W dniach 18-28 stycznia 2019 r. zakonnicy uczestniczyli w szeregu akcji zorganizowanych przez „Franciszkańską wioskę ekologiczną”, stworzoną przy międzynarodowym kolegium „Maria Immacolata”. Wielu członków Światowego Ruchu Katolickiego na rzecz klimatu (MCMC), młodzi należący do Młodzieży Franciszkańskiej, członkowie wolontariatu „Laudato Si’” oraz zakonnicy z wielu zgromadzeń korzystali z gościnności Sióstr Franciszkanek Maryi Niepokalanej.
W pierwszych dniach zorganizowane zostały warsztaty „troska o Wspólny Dom”, konferencje na temat encykliki „Laudato Si’” oraz wspólne nabożeństwo w Metropolitalnym Parku Narodowym w Panamie. Te elementy były wprowadzeniem do zadania, które zostało następnie zaproponowane uczestnikom: „rozgłaszać na ulicach przesłanie «Laudato Si’»”. Udali się więc do parków i miejsc spotkań, motywując pielgrzymów do zaangażowania się w zmianę własnego stylu życia, dla dokonania ekologicznych przemian i życia w prostocie i w solidarności z ubogimi.
Wspólnota wędrująca włączyła się w wysiłek świeckich i wolontariuszy, niosąc im radość i prostotę, dając świadectwo życia we wspólnocie braterskiej. Czas na wspólną modlitwę, spotkania, liturgię, a także wielki duch wspólnoty braterskiej naznaczyły to doświadczenie. Dla wielu było to pierwsze tego typu przeżycie, nigdy dotąd nie przeżyli wspólnych chwil z zakonnikami z różnych zakonów, co stało się potwierdzeniem, że charyzmat franciszkański przekracza wszelkie granice i rzuca wszystkim wyzwanie do świadczenia o wspólnocie braterskiej.
Papież Franciszek w swoim przesłaniu na ŚDM stwierdził, że młodzi „poprzez swoje gesty, postawę, poprzez swoje spojrzenia, pragnienia, a przede wszystkim poprzez swoją wrażliwość zaprzeczają i odrzucają wszystkie te dyskusje, które koncentrują się i nalegają na sianie podziałów, wykluczeń bądź na odrzucenie tych, którzy nie są tacy jak my”. Po raz kolejny Ojciec Święty zachęcił, by być mistrzami i budowniczymi kultury spotkania. Jego słowa, skierowane do pielgrzymów, mocno uderzyły także zakonników, stając się zachętą aby ponownie zaproponować ten rodzaj doświadczenia, aby z pasją realizować charyzmat franciszkański i budować mosty wewnątrz wielkiej rodziny franciszkańskiej.

Fr. Erick Gerardo MARÍN CARBALLO OFMConv