Podczas oktawy wielkanocnej, od 2 do 9 kwietnia 2018 r., zakonnicy z klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli (Vigna) w Rzymie odprawiali swoje rekolekcje, pielgrzymując do Ziemi Świętej.

Jako temat rekolekcji na pielgrzymce wybrano słowa Ewangelii: „Chcemy zobaczyć Jezusa” (J 12, 21), zaś prowadził je ks. Pietro CAMPOMINOSI.
Rozważania, chwile modlitwy i kontakt z miejscami upamiętniającymi różne wydarzenia opowiedziane w Ewangeliach były środkami bardzo znaczącymi dla każdego z braci i pozwoliły im wzbogacić duchowo przesłanie Jezusa Chrystusa.
Co więcej, ten tydzień stał się szczególną okazją do pogłębienia życia wspólnotowego i wzmocnienia więzi braterskich.
Szczerze prosimy Boga o zdolność „zejścia z góry” i radosnego głoszenia Dobrej Nowiny, której Jezus nadał rozgłos w naszych sercach.

Fr. Jair del Cristo CONTRERAS LÁZARO