Wieczorem 18 grudnia 2019 r. zakonnicy z klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie („Vigna”) spotkali się z ministrem generalnym fr. Carlosem TROVARELLI i jego definitorium.

Po nieszporach odmówionych w kaplicy klasztornej wszyscy zebrali się w refektarzu na uroczystości przygotowanej z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Najpierw zaśpiewano tradycyjną kolędę w różnych językach (Cicha noc), a następnie wysłuchano życzeń ministra generalnego i – nawiązując do bogatej tradycji polskiej – podzielono się opłatkiem. Ten symboliczny gest obejmował złożenie sobie życzeń świątecznych, a także wyrażał prośbę o wzajemne przebaczenie. To wszystko pomogło lepiej zrozumieć głębszy sens obchodów Bożego Narodzenia, a zarazem poczuć się jak w rodzinie…
W roku akademickim 2019/2020 wspólnota klasztorna składa się z 17 braci profesów solemnych pochodzących z 9 krajów (Zambia, Brazylia, Kolumbia, Chorwacja, Kenia, Meksyk, Polska, USA i Filipiny), a kieruje nią gwardian fr. Robert LEŻOHUPSKI. Podstawową i specyficzną misją wspólnoty jest formacja ustawiczna i integralna, zmierzająca do głębszego upodobnienia się do Chrystusa na śladach św. Franciszka. We wspólnotowym przeżywaniu charyzmatu franciszkańskiego szczególnie pomocne są niektóre środki: studium, wymiar wielokulturowy w życiu wspólnym, możliwość skorzystania z wielu ubogacających doświadczeń duszpasterskich, jakie oferuje Rzym.

Wspólnota klasztoru św. Antoniego