W sobotę 27 maja 2023 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia franciszkanie, misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, kapłani, parafianie, sympatycy oraz zaproszeni goście świętowali 30-lecie poświęcenia kościoła Matki Bożej Niepokalanej.

Mszy św. przewodniczył bp Jerzy MACULEWICZ, administrator apostolski w Uzbekistanie, a kazanie wygłosił bp Edward KAWA, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Obecny był również fr. Marian GOŁĄB, mister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).
Na początku liturgii miejscowy gwardian i proboszcz fr. Kazimierz MALINOWSKI przypomniał historię powstania franciszkańskiej świątyni, wspominając m.in. ówczesnego ministra generalnego Zakonu fr. Lanfranco SERRINI, ministrów prowincjalnych fr. Feliksa STASICĘ i fr. Zdzisława GOGOLĘ, gwardiana fr. Floriana SZCZĘCHA i budowniczego fr. Ksawerego MANUSZAKA. Z całą mocą zaznaczył, że na dzień poświęcenia kościoła świadomie wybrano dzień przywiezienia o. Kolbego do obozu zagłady, czyli 28 maja. „Już od 30 lat ten kościół służy chwale Bożej, czci Niepokalanej i pamięci o św. Maksymilianie” – podkreślił.
W okolicznościowym kazaniu bp Edward KAWA mówił, czym powinna być świątynia dla człowieka wierzącego – miejscem, gdzie człowiek doświadcza miłości, bliskości, obecności Boga. Zachęcił do wdzięczności za kościoły, bo są miejsca, gdzie ludzie ich nie mają, gdzie zostały zamienione na magazyny czy muzea; gdzie ludzie nie mają kapłanów i nie mogą uczestniczyć w pełnym życiu chrześcijańskim. Przywołując pobliski obóz zagłady Auschwitz, w którym św. Maksymilian poniósł śmierć męczeńską, stwierdził, że Harmęże są szczególnym miejscem Bożego miłosierdzia, gdzie Bóg chce uzdrawiać rany, uświęcać, zmieniać historię.
W niedzielę 28 maja delegacja franciszkanów oraz misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego udała się do muzeum Auschwitz-Birkenau, aby w celi śmierci św. Maksymiliana złożyć wiązanki kwiatów oraz pomodlić się przez wstawiennictwo Męczennika z Auschwitz w dniu jego 82. rocznicy deportacji z warszawskiego Pawiaka do obozu. Na modlitwę w Bloku 11 zabrano ze sobą Matkę Bożą zza Drutów – figurkę wyrzeźbioną w Auschwitz w 1940 r. przez więźnia pierwszego transportu Bolesława KUPCA, a na co dzień czczoną w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Fr. Jan M. SZEWEK