W dniach od 16 do 21 kwietnia 2018 r. sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM) podzielił się różnymi zagadnieniami misyjnymi w nowicjacie w Smardzewicach i klerykacie w Łodzi.

Tym razem fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI poprowadził animację razem z sekretarzami prowincjalnymi ds. misji z dwóch prowincji polskich: fr. Robertem KOZIELSKIM z prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego (Gdańsk) i fr. Eugeniuszem RÓŻAŃSKIM z prowincji Matki Bożej Niepokalanej (Warszawa).
W obydwu domach formacyjnych przyświecały następujące cele:
1) Poszerzyć horyzonty dotyczące misji zakonu poprzez informacje i refleksje inspirowane adhortacją papieża Franciszka „Evangelii gaudium”.
2) Rozbudzić pasję i entuzjazm dla misji.
3) Poinformować sekretariaty ds. animacji misyjnej o działalności na misjach.
4) Podzielić się świadectwem o życiu i męczeństwie naszych błogosławionych: Michale TOMASZKU i Zbigniewie STRZAŁKOWSKIM.
Były też piękne chwile współdzielenia się i świadectwa na temat misji w Kenii i Bułgarii.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM