W sobotę 4 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021-2022 w Instytucie Studiów Franciszkańskich w Krakowie.

Dyplomy ukończenia trzech kursów proponowanych przez instytut odebrało 83 słuchaczy przybyłych z różnych zakątków Polski i z zagranicy. „Dziękujemy za waszą obecność i wasze świadectwo, bo przecież bez was nasza działalność nie miałaby sensu” – mówił do absolwentów dyrektor instytutu fr. Piotr BIELENIN OFMConv.
Działalność dydaktyczna Instytutu Studiów Franciszkańskich jest skierowana do wszystkich, którzy pragną nie tylko podtrzymywać, ale i ożywiać duchową więź ze św. Franciszkiem, św. Klarą i ich naśladowcami.
W minionym roku akademickim, mając na względzie zróżnicowane grupy odbiorców franciszkańskich treści dydaktycznych, instytut przygotował ofertę trzech cyklów sprofilowanych zajęć, które prowadzili wyspecjalizowani wykładowcy ze wszystkich gałęzi Zakonu franciszkanów oraz osoby świeckie.
Franciszkańskie Studium Formacyjne ukończyły 23 osoby. Jest ono skierowane do osób zakonnych i porusza zagadnienia z obszarów duchowości oraz formacji franciszkańskiej.
Szkołę Duchowości Franciszkańskiej pierwszego stopnia ukończyło 27 osób dojeżdżających na zajęcia nie tylko z różnych zakątków Krakowa, ale i całej Polski oraz z zagranicy. Jest to cykl wykładów adresowanych do wszystkich (duchownych i świeckich), których pasjonuje postać św. Franciszka z Asyżu oraz duchowość franciszkańska. Odpowiadając na prośby absolwentów dotychczasowych edycji, w roku akademickim 2021-2022 instytut przygotował drugi stopień szkoły, poszerzający tematykę poruszaną w podstawowym cyklu. Ukończyły go 33 osoby z różnych stron Polski.
Jak powiedział na zakończenie fr. Piotr BIELENIN, „coś się kończy, a coś się zaczyna…” Już niebawem rozpoczniemy rekrutację na kolejne dwa semestry.

Instytut Studiów Franciszkańskich