Od kilku lat z ramienia Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce działa komisja ds. misji i kontaktów z Polonią. Z jej inicjatywy odbyło się w dniach 25-27 kwietnia 2023 r. spotkanie sekretarzy misyjnych instytutów zakonnych, których na terenie Polski działa 49.

Do centrum misji afrykańskich w Borzęcinie Dużym, gdzie miało miejsce spotkanie, przyjechało 19 sekretarzy misyjnych, którzy mieli okazję poznać się nawzajem oraz zaprezentować specyfikę i zakres działalności swojej komórki misyjnej. Zaproszono także przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, centrum formacji misyjnej przy konferencji episkopatu Polski, Miva Polska, dzieła pomocy „Ad Gentes”, redakcji Misyjne.pl, którzy przedstawili propozycje współpracy i przybliżyli zasady składania wniosków o dotacje celowe. Z kolei przedstawiciel redakcji pisma misyjnego ukazał specyfikę działania mediów, zachęcając jednocześnie do wspólnego działania na rzecz promocji misji katolickich w świecie.
Na kanwie tego spotkania udało się przedstawić i wypracować narzędzia współpracy między poszczególnymi instytucjami, która będzie mieć wymierne korzyści dla wszystkich stron.
Przedstawiono do zatwierdzenia przez konferencję przełożonych wyższych propozycję programu formacyjnego duchowej odnowy misjonarzy odbywających rok szabatowy, a także kurs integracyjno-kulturowy dla braci obcokrajowców pracujących w Polsce.
W spotkaniu wziął udział fr. Robert KOZIELSKI z sekretariatu misyjnego prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), członek krajowej rady misyjnej przy episkopacie Polski, prezes franciszkańskiej konsulty misyjnej zrzeszającej 10 prowincji franciszkańskich OFM, OFMCap i OFMConv.

Fr. Robert KOZIELSKI, sekretarz prowincjalny ds. misji