W czwartek 12 listopada 2020 r., w kaplicy kurii prowincjalnej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), miała miejsce ceremonia posłania nowego misjonarza do Paragwaju. Podczas uroczystej Eucharystii fr. Artur PYZA otrzymał krzyż misyjny z rąk ministra prowincjalnego fr. Mariana GOŁĄBA.

„Drogi bracie, Bóg wybrał cię, abyś szedł i przynosił owoc, i aby owoc twój trwał. Idź więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na wzór apostołów, św. ojca Franciszka i jego świętych braci, którzy szli przez świat głosząc Ewangelię i czyniąc pokój i dobro. Oto twój przewodnik na apostolskich drogach. Oto twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie. Oto twoja pociecha w życiu i przy śmierci. Niech Pan cię błogosławi i strzeże” – powiedział minister prowincjalny.
Na zakończenie Mszy św. współbracia odśpiewali błogosławieństwo św. Franciszka z Asyżu, zaczerpnięte z Księgi Liczb (6, 24-26). W liturgii uczestniczyli m.in. delegat prowincjalny w Paragwaju fr. Jacek ORZEŁ i sekretarz ds. animacji misyjnej prowincji krakowskiej fr. Dariusz GACZYŃSKI. Wyższy przełożony po raz pierwszy przewodniczył nabożeństwu w ornacie przywiezionym z Ghany.
Fr. Artur PYZA (lat 45) pochodzi z Mazowsza i należy do prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa). Swoją gotowość wyjazdu na placówkę misyjną zadeklarował ministrowi generalnemu, który po konsultacjach z ministrem prowincjalnym jego macierzystej prowincji zaproponował mu wsparcie misji w Paragwaju. Z tego powodu, za zgodą definitorium prowincji warszawskiej, został czasowo afiliowany do prowincji krakowskiej.
Fr. Artur wstąpił do Zakonu po zdaniu matury w 1995 r. Po ukończeniu wyższego seminarium franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach (2003 r.) posługiwał w Skarżysku-Kamiennej, Niepokalanowie, Kaliszu, Suwałkach, pustelni na Świętej Górze Polanowskiej, Niepokalanowie-Lasku, a przez ostatnie siedem lat w Rakowskim w Bułgarii. Był dotąd m.in. katechetą, asystentem prowincjalnym ds. powołań, wikariuszem i ekonomem klasztoru oraz gwardianem.
Wyjazd fr. Artura na misje można traktować jako jeden z przykładów realizacji uchwały 1 kapituły generalnej z 2019 r., która stwierdza: „Zarząd Zakonu niech popiera współpracę między prowincjami w celu wzmocnienia niektórych istniejących misji. Współpraca niech odnosi się zarówno do solidarności personalnej, jak i ekonomicznej”. Oto przykład współpracy w tym, co odnosi się do solidarności personalnej między prowincją warszawską i krakowską.

Fr. Jan M. SZEWEK
Redakcja