W dniach od 7 do 17 listopada 2022 r. sześciu braci z delegatury prowincjalnej w Uzbekistanie, należącej do prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), przebywało na corocznych rekolekcjach zakonnych w Ziemi Świętej.

Rekolekcje prowadził fr. Piotr PARADOWSKI z klasztoru w Zielonej Górze.
W dniu 7 listopada bracia przylecieli z Taszkentu do Tel Awiwu. Po Mszy św. na Górze Karmel udali się do domu rekolekcyjnego sióstr franciszkanek Niepokalanego Serca Maryi w Tabga. Dom jest położony w pięknym miejscu u brzegu Jeziora Galilejskiego, pomiędzy klasztorem braci mniejszych Prymatu Piotra a klasztorem sióstr benedyktynek Cudu rozmnożenia chleba.
Bracia przez cały tydzień przebywali w tym ośrodku i każdego dnia mieli możliwość modlitwy w różnych miejscach związanych z życiem Pana Jezusa: Góra Błogosławieństw, Magdala, Kafarnaum, kościół Prymatu Piotra, kościół Rozmnożenia chleba, Nazaret, Kana Galilejska, Tyberiada.
W poniedziałek 14 listopada celebrowali Mszę św. na Górze Tabor, a następnie odwiedzili miejsce chrztu Pana Jezusa nad Jordanem, grecki klasztor prawosławny św. Gerazyma w Deir Hajla nad Jordanem, a także zobaczyli Morze Martwe i udali się do Jerozolimy.
Następnego dnia po Mszy św. w domu polskim u sióstr elżbietanek pojechali do Betlejem, aby nawiedzić sanktuarium „Gloria in excelsis” na Polu pasterzy, bazylikę Narodzenia Pana Jezusa oraz Grotę Maryi (tzw. Grotę Mleczną).
W środę 16 listopada sprawowali Mszę św. w kaplicy przy Wieczerniku, a potem udali się do bazyliki Grobu Pańskiego. Odwiedzili też Górę Wniebowstąpienia, Górę Oliwną, Getsemani, bazylikę Wniebowzięcia Matki Bożej, kościół Ojcze nasz i ścianę płaczu.
Wczesnym rankiem 17 listopada udali się w drogę powrotną do swojej misji w Uzbekistanie.
Czas dziesięciu dni rekolekcyjnych był pełen duchowych przeżyć i modlitwy, pięknym spotkaniem z miejscami związanymi z życiem i działalnością naszego Zbawiciela, tym bardziej, że większość braci pierwszy raz pielgrzymowała do Ziemi Świętej.
Delegatura w Uzbekistanie jest bardzo wdzięczna organizacji Kirche in Not z Niemiec za pozytywne ustosunkowanie się do prośby o sfinansowanie rekolekcji.

Fr. Stanisław ROCHOWIAK