W święto stygmatów św. Franciszka, 17 września 2023 r., fr. Krzysztof ZAJĄC z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) złożył pierwsze śluby zakonne. Do tego dnia przygotowywał się przez dwa lata: rok w postulacie w Gnieźnie i rok w nowicjacie w Smardzewicach.

Minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB, który przyjął od zakonnika śluby życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, powiedział, że neoprofes jest bohaterem walki duchowej, wygrał bitwę o powołanie, stoczył bój z dzisiejszym światem i ustrzegł w swoim życiu skarb powołania. Przy tej okazji publicznie podziękował Bogu za tych ludzi, którzy usłyszeli wezwanie Jezusa Zmartwychwstałego, poszli za Nim i są gotowi w konsekracji ślubów całkowicie przylgnąć do Jezusa, zająć się Jego sprawami sercem niepodzielnym, w świętości ciała i ducha.
Na uroczystość do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej przybyli m.in. krewni, wychowawcy i współbracia z postulatu i nowicjatu, a także proboszcz franciszkańskiej parafii w Sanoku z chórem, ministrantami, lektorami, z którymi neoprofes związany był przed wstąpieniem do Zakonu.

Fr. Jan M. SZEWEK