Federacja FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) powołała do istnienia komisję ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. W piątek 12 lutego 2021 r. członkowie komisji z Polski, Czech, Rosji, Słowacji i Ukrainy odbyli pierwsze zebranie online.

Przewodniczący FEMO fr. Marian GOŁĄB podkreślił, że rozpoczynająca się działalność tego gremium ma pomóc w realizacji uchwały kapituły generalnej dotyczącej nawrócenia ekologicznego.

UCHWAŁA 6: Zachęta do nawrócenia ekologicznego
Kapituła generalna postanawia, że:
a) podczas sześciolecia 2019-2025 każda federacja Zakonu, z pomocą delegata generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, będzie promować refleksję nad zagadnieniami kryzysu społeczno-ekologicznego. Biorąc jako punkt odniesienia encyklikę papieża Franciszka Laudato si’, zostaną pogłębione jej zasadnicze myśli i przeanalizowane sposoby mające na celu umocnienie wspólnej świadomości ekologicznej. Sposoby (na przykład sympozjum na poziomie jurysdykcji lub federacji, albo fiszki tematyczne na kapituły klasztorne, bądź inne) zostaną określone na poziomie federacji lub jurysdykcji;
b) w świetle nauczania Kościoła, zwłaszcza encykliki Laudato si’, każda jurysdykcja Zakonu ustali lokalne kryteria dotyczące sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego w celu oceny i następnie zarządzania własnymi zasobami finansowymi i nieruchomościami.

W swoim wprowadzeniu przewodniczący FEMO nazwał nowo powstałą komisję „laboratorium myśli ekologicznej w oparciu o duchowość franciszkańską i nauczanie Kościoła”. Zaznaczył, że ekologia „to ważna przestrzeń, z której nie możemy się dać wyeliminować. Głos Kościoła musi być słyszalny pośród ludzi zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego. Widzę ogromne potrzeby i możliwości dla nas franciszkanów w tej dziedzinie, a zwłaszcza w obecnym czasie. To może być pole spotkania z Kościołem dla tych, którym światopogląd chrześcijański jest obcy lub nawet wrogi”.
Przewodniczący komisji fr. Stanisław JAROMI pokrótce zarysował historię zaangażowania Zakonu w problematykę ekologiczną, przywołując m.in. fakt ustanowienia św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów w 1979 r.
W skład komisji wchodzą: fr. Stanisław JAROMI z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), fr. Józef ASZYK z prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), fr. Tomasz TĘGOWSKI z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), fr. Patryk RYGIEL z prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach, fr. Michał STASZAK z kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie, fr. Peter KOZMA z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji i fr. Andrian ZUDIN z rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu.
Następne spotkanie komisji zostało zaplanowane na 26 marca br.

Fr. Jan M. SZEWEK