11 maja 2019 roku franciszkanie z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Polsce otrzymali święcenia kapłańskie: trzech w stopniu diakonatu, jeden – prezbiteratu.

Święceń udzielił bp Edward KAWA, franciszkanin, od 2017 roku biskup pomocniczy we Lwowie (Ukraina).
Diakonat przyjęli fr. Jakubowi KAMIŃSKI, fr. Alaksiej Maria JUCHNIEWICZ i fr. Łukasz Maria ROMBEL, kapłaństwo – fr. Bartosz Maria BOGUCKI.
Uroczysta Eucharystia, której przewodniczył biskup Edward, została odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Łodzi- Łagiewnikach o godz. 11:00. W homilii biskup mówił o „uczcie powołań”, nawiązując do fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 14, 15-24), gdzie Tym, który zaprasza, jest sam Bóg. Każda historia powołania jest wyjątkowa, jest inna. Wskazywał też, że w dzisiejszych czasach potrzeba wiele odwagi, by wstąpić na tę drogę, ponieważ nowo wyświęceni, nawet jeżeli nic jeszcze nie zrobili, to już są uznawani za winnych tego, co złe jest w Kościele. Na przekonywał, że w tym tak burzliwym czasie potrzeba uwielbienia Boga, dlatego też wezwał wszystkich do uwielbiania Boga w tych nowo wyświęconych braciach.
Po uroczystej Eucharystii odbyła się wspólna agapa.
Życzymy naszym współbraciom opieki naszej Królowej, Maryi Niepokalanej, a także Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask na ich przyszłość. Pokój i Dobro!

WSD Łódź-Łagiewniki