Święto św. Franciszka oraz „Czas dla Stworzenia” były motywem przewodnim cyklu spotkań z bogatym programem religijnym i ekologicznym.

Spotkania, współorganizowane przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), miały miejsce w Radomsku (prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie), Poznaniu (prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku) oraz Warszawie (prowincja Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie).
Wspólną cechą wydarzeń było szerokie otwarcie się na kulturę, ludzi nauki, aktywistów ekologicznych, media i zaangażowanych chrześcijan.
W klasztorze w Radomsku przygotowany program odbywał się w dniach 29 września – 5 października 2022 r. Centralnym punktem była Niedziela św. Franciszka (2 października) z błogosławieństwem zwierząt i wszystkich owoców ziemi oraz święto patrona ekologów, poprzedzone uroczystym triduum liturgicznym. Uczczono też rocznicę podpisania encykliki Fratelli tutti, zaś na specjalnej wystawie zaprezentowano 12 głównych tematów encykliki Laudato si’.
Modlitwie towarzyszył festyn franciszkański, gdzie była możliwość spotkania się z organizatorami oraz zakupienia produktów ekologicznych czy publikacji o ekologii integralnej. Były też warsztaty zielarskie i pszczelarskie. Całość koordynował fr. Stanisław JAROMI oraz jego współpracownicy z REFA.
W klasztorze w Poznaniu odbyła się franciszkańska część Tygodnia św. Franciszka zorganizowanego w ramach programu „Drzewo Franciszka” w dniach 4-10 października 2022 r. Cenne przesłanie przyniosła konferencja pt. Duchowość franciszkańska jako inspiracja dla postaw w XXI wieku (8 października). Udział wzięli nasi współbracia: fr. Jerzy NOREL, fr. Stanisław JAROMI, fr. Artur PRZECHOWSKI oraz liczni świeccy. Całość moderował fr. Robert LEŻOHUPSKI.
W Niedzielę św. Franciszka, 9 października, była sprawowana Msza św. z kazaniem o orędziu Laudato si’, które wygłosił fr. Stanisław JAROMI. W kolejne wieczory miały miejsce różne koncerty, w tym „Stworzenie świata” Josepha HAYDNA.
W ramach „Czasu dla Stworzenia” REFA zorganizował warsztaty ekologiczne oraz modlitwę o nawrócenie ekologiczne. 28 września 2022 r. odbył się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie briefing prasowy na temat ekologii chrześcijańskiej i patrona ekologów, przygotowany we współpracy z Katolicką Agencją Informacyjną. Udział wzięli przedstawiciele głównych inicjatyw ekologicznych w Kościele w Polsce oraz liczne media.

Red. REFA