W dniach 20-27 lipca 2019 roku fr. Valerio FOLLI OFMConv i s. Renata FERRARI (S.T.F.E.) wraz z grupą młodych ludzi z różnych miast Włoch, przebywali przez tydzień w Polsce odwiedzając miejsca, w których urodzili się i wychowali fr. Michał TOMASZEK i fr. Zbigniew STRZAŁKOWSKI, franciszkańscy błogosławieni męczennicy z Peru.

To doświadczenie w Polsce zostało poprzedzone w 2017 r. wyjazdem młodych Włochów do Peru, do miejsc, gdzie męczennicy służyli i dzielili się swoją wiarą i życiem z miejscową ludnością. Projekt tego rodzaju animacji misyjnej młodzieży zrodził się ze współpracy Prowincji Włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) z Prowincją św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), przy wsparciu byłego sekretarza generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM) fr. Jarosława WYSOCZAŃSKIEGO.
Uczestnicy zwiedzili kolejno Kraków, Rychwałd, Częstochowę i Kalwarię Pacławską. Mieli także okazję osobistej refleksji nad tragediami ludzkości odwiedzają koncentracyjny obóz zagłady w Auschwitz-Birkenau.
Celem wyjazdu było poznanie rzeczywistości, w której żyli i kształtowali się błogosławieni męczennicy, ale także danie świadectwa młodym Polakom zgromadzonym w Kalwarii Pacławskiej k/Przemyśla o pięknie wiary w Pana aż po krańce świata.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, ex-sekretarz generalny SGAM