W sierpniu 2023 r. odbyło się spotkanie w celu zbadania możliwości otwarcia nowej placówki franciszkanów w Angoli.

Bp Leopoldo NDAKALAKO, ordynariusz diecezji Menongue w Angoli, wyraził pragnienie przyjęcia franciszkanów w swojej diecezji, drugiej co do wielkości w kraju.
W odpowiedzi na to zaproszenie minister generalny fr. Carlos TROVARELLI delegował fr. Dariusza MAZURKA do zorganizowania spotkania w celu zbadania możliwości otwarcia nowej obecności franciszkańskiej w Angoli. Warto dodać, że w tym kraju byli już obecni bracia mniejsi konwentualni z prowincji św. Franciszka w Brazylii.
Spotkanie odbyło się 6 sierpnia w mieście Calai, położonym na południu kraju przy granicy z Namibią. Wzięli w nim udział: bp Leopoldo NDAKALAKO, fr. Ferena LAMBE KATOLO, minister prowincjalny prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii, fr. Charles MUKUKA i fr. Jackson KULEYA z Zambii, o. Jonas NEQUETELA, proboszcz parafii w Calai, fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej.
Biskup wyraził pragnienie ożywienia charyzmatu franciszkańskiego w swojej diecezji poprzez naszą obecność i zaproponował konkretną pracę duszpasterską wśród wielu zmarginalizowanych i ubogich ludzi.
Zakonnicy z Zambii mogli poznać parafię i miejscowość Calai, nawiązać dialog z miejscowym ordynariuszem i uczestniczyć w spotkaniach z lokalnymi władzami. W ten sposób zebrali niezbędne informacje, aby móc przedstawić współbraciom ze swojej prowincji panoramę możliwości otwarcia nowej placówki.
Oczywiście ta decyzja będzie musiała być oparta na wcześniejszym doświadczeniu kilku współbraci zambijskich w Angoli, tak aby ich wiedza nie opierała się tylko na tym spotkaniu, ale raczej na rzeczywistym doświadczeniu.
Módlmy się o dobre rozeznanie.

Fr. Dariusz MAZUREK
delegat generalny ds. animacji misyjnej