Drodzy współbracia,
pokój i dobro!
W ostatnich dniach stała się znana wszystkim, na całym świecie,
możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie Wschodniej;
w różnych krajach, w których Zakon ma swoich braci.

Po raz kolejny
największe światowe mocarstwa,
z powodów geopolitycznych lub innych interesów,
igrają z bezcennym darem pokoju
i integralności osób ludzkich,
które są darem od Boga.

Dlatego też wspólnie ze współbraćmi,
zwłaszcza z tych krajów i z federacji FEMO,
proszę cały Zakon, aby jako wspólnota wybrał
jeden dzień w tym tygodniu
na odprawienie godzinnej adoracji eucharystycznej
i odmówienie różańca świętego,
błagając o dar pokoju
dla tej części świata,
a także dla wszystkich innych krajów,
w których pokój nie jest respektowany.

Prośmy także naszego serafickiego ojca św. Franciszka,
który wprowadzał i głosił pokój,
aby wstawiał się u Boga w intencji pokoju na świecie.

A zatem w tym tygodniu (14-20 lutego 2022 r.)
proszę wszystkie wspólnoty o wybranie
jednego dnia poświęconego tej modlitwie.

Jeszcze raz was pozdrawiam, pokój i dobro!

Fr. Carlos Alberto TROVARELLI, minister generalny
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych