Sekcja muzyczna „Padre Giambattista Martini” tzw. laboratorium św. Franciszka w Bolonii, działająca przy bibliotece św. Franciszka prowadzonej przez prowincję włoską św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), ogłasza międzynarodową nagrodę muzykologiczną w związku z setną rocznicą urodzin fr. Albino VAROTTI OFMConv (1925-2025).

Nagroda jest przeznaczona dla włoskich lub zagranicznych uczonych za opracowanie muzykologicznego projektu badawczego dotyczącego postaci i twórczości fr. Albino VAROTTI, cenionego muzyka i kompozytora. Badania muszą zakończyć się prezentacją niepublikowanego dotąd studium monograficznego, które zostanie opublikowane w internetowej serii Quaderni di Artes.
Nagroda zostanie przekazana po zakończeniu badań i po dostarczeniu ukończonej pracy oraz jej zatwierdzeniu przez komisję selekcyjną, której przewodniczy fr. Maurizio BAZZONI, dyrektor biblioteki św. Franciszka w Bolonii. Badania będą rozłożone na dwa lata. Na koniec pierwszego roku wybrany kandydat musi przedstawić sprawozdanie z postępu prac, zaś na koniec drugiego roku, tj. nie później niż do 31 lipca 2025 r., powinien przedłożyć pracę w ostatecznej formie do zatwierdzenia przez komisję.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie:
https://officinasanfrancescobologna.blogspot.com/2023/04/premio-internazionale-di-musicologia.html.

Laboratorium św. Franciszka w Bolonii