W dniach 8-9 lutego 2020 r. zebrali się w Asyżu członkowie grupy roboczej komitetu ds. rewizji Dyrektorium kapituły generalnej i Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej. Komitet został powołany dnia 13 grudnia 2019 r.

W skład grupy roboczej komitetu wchodzą: fr. Jorge Rolando FERNÁNDEZ z federacji FALC (Federación América Latina Conventuales), fr. Robert LEŻOHUPSKI z federacji FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis), fr. Francesco PANIZZOLO z federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali).
Podczas pierwszego spotkania rozpatrzono niektóre propozycje już wcześniej przedstawione grupie. Następnie rozpoczęto prace nad opracowaniem dotychczas zebranego materiału.
Warto dodać, że komitet tworzą również członkowie grypy konsultacyjnej: fr. Vitus MENSAH z federacji AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans), fr. Janez KURBUS z federacji CEF (Centralis Europae Foederatio), fr. Timothy KULBICKI z federacji CFF (Conventual Franciscan Federation), fr. Maximilianus SEMBIRING z federacji FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals), fr. Marco MORONI z federacji FIMP i fr. Gianni CAPPELLETTO z federacji FIMP.

Fr. Francesco PANIZZOLO