Zwyczajne zebranie wyborcze Rycerstwa Niepokalanej (MI), które odbyło się w dniach 11-13 października 2019 r. w Seraphicum w Rzymie, potwierdziło pewną nowość bardzo mocno pożądaną przez Stolicę Świętą: powierzyć osobie świeckiej rolę prezesa MI, biorąc pod uwagę, że od 1997 r. ten ruch kolbiański jest uznawany przez Kościół jako „międzynarodowe publiczne stowarzyszenie wiernych”.

Międzynarodowe Rycerstwo Niepokalanej ma zatem nową prezes: Angela MORAIS, brazylijska wierna świecka. Zastępuje ona fr. Raffaele DI MURO, który nadal podejmuje swoją służbę w stowarzyszeniu jako delegat ministra generalnego.
Rada prezydialna składa się z wiceprezesa Miguel BORDAS (Hiszpania) i radnych: Margherita PERCHINELLI (Włochy), Norma Magdalena SÁNCHEZ (Meksyk), John GALTEN (USA) i fr. Tomasz TĘGOWSKI OFMConv (Polska). Zarząd MI charakteryzuje się dominującym członem świeckim i reprezentowaniem 6 krajów. Na początek i na zakończenie obrad minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI, asystent międzynarodowy MI, przesłał list z życzeniami i z zapewnieniem wsparcia.
Posiedzenie zakończyło się uroczystą Mszą św., której przewodniczył sekretarz generalny fr. Tomasz SZYMCZAK.
Życzymy owocnej pracy nowemu zarządowi MI, który podążając śladami św. Maksymiliana Kolbego przygotowuje się do sprostania wyzwaniom, jakie dziś stawiają Kościół i społeczeństwo.

Fr. Raffaele DI MURO