Wieczorem 26 października 2019 r. bracia z domów generalnych zgromadzili się w bazylice Dwunastu Apostołów w Rzymie, aby poprzez spotkanie składające się z trzech różnych etapów wspólnie obchodzić nadzwyczajny miesiąc misyjny.

Najpierw przy grobie świętych apostołów Filipa i Jakuba modlono się i rozważano nad powołaniem do missio ad gentes. Wszyscy ochrzczeni, zwłaszcza franciszkanie, są wezwani do niesienia Ewangelii aż na krańce świata i stąd należy zawsze przywoływać Ducha Świętego, aby nigdy nie zabrakło Jego mocy.
Drugi etap miał miejsce w poradni dla ubogich, a była to refleksja nad posługą, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących. Kościół i świat zawsze potrzebują ludzi, którzy są gotowi poświęcić swój czas, aby bezinteresownie zaoferować swoje zdolności innym braciom.
W trzeciej części, która odbyła się w sali Niepokalanej, minister generalny fr. Carlos TROVARELLI złożył świadectwo o naszym współbracie – błogosławionym męczenniku Carlosie de Dios MURIASIE. Minister pochodzi z narodu argentyńskiego, osobiście zna cierpienia i aspiracje tego ludu, za który oddał życie fr. Carlos de Dios.
Całość zakończyła się skromnym posiłkiem (trochę chleba i tuńczyk w puszkach), braterską agapą i zbiórką na nasze wspólnoty misyjne.
Spotkanie było bardzo prostą, ale zarazem autentyczną chwilą modlitwy, refleksji i braterskiego dzielenia się, co pomogło wszystkim – jak powiedziałby papież Franciszek – wzbudzić głębszą świadomość misyjną w odniesieniu do missio ad gentes.

Fra Enzo GALLI