Misja to odpowiedź na wezwanie. Niewielka grupka młodych zakonników, jeszcze przed rozpoczęciem ŚDM, z entuzjazmem przyjęła zaproszenie do uczestnictwa w misji polegającej na tym, by zamieszkać wśród ludzi w najodleglejszych wspólnotach diecezji Colón w Panamie.

Współbracia z naszego zakonu (OFMConv) przybyli z Kolumbii – fr. Fabián Alberto MARTÍNEZ ARAQUE, fr. Julián Oscar ARIAS FERÁNDEZ, fr. Daniel Andrés BOHÓRQUEZ GALVIS oraz z Brazylii – fr. Flávio Martins VENÂNCIO; towarzyszył im fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM).
Głównym celem ich misji było dzielenie się charyzmatem franciszkańskim „żyć pośród ludzi”, pomoc młodym braciom w odkrywaniu doświadczenia wiary i ducha misyjnego, przeżywanie doświadczenia ewangelicznego i budowanie w młodych braciach gotowości do służby najuboższym oraz przyjęcie do serca zaproszenia biskupa z Colón.
Propozycja misyjna, w którą się zaangażowali, polegała na tym, by stworzyć wspólnotę braterską gotową dzielić się własną wiarą i być świadkami nadziei wśród ludzi, którzy tylko raz w roku mają możliwość uczestniczenia w Eucharystii. Bracia wyruszyli z miasta Panama, niosąc w sercach wielkie pragnienia: dzielić się wiarą z ludnością panamską, bez względu na różnice kulturowe, językowe i społeczne oraz z bliska poznać ich życie.
Budowanie wspólnoty braterskiej to pierwszy wielki krok na drodze do stania się misjonarzami wiarygodnymi i autentycznymi. Po przybyciu do Panamy 17 stycznia 2019 r. wyruszyli do Colón, gdzie przywitał ich ks. Carlos RODRIGUEZ, wikariusz w wielkiej parafii pw. św. Wawrzyńca. Po przebyciu kanału panamskiego dotarli do Rio Indio.
Siostry Franciszkanki Maryi Niepokalanej przyjęły braci w swojej szkole. Następnego dnia udali się do El Jobo, miasteczka leżącego nad rzeką. Tam odprawili mszę św. i uczestniczyli w pięknym spotkaniu, podczas którego dzielili się doświadczeniem swojego życia i powołania. Potem wyruszyli w dalszą podróż, do wspólnot Los Bajitos oraz Jobo Centro.
U celu swej pieszej i konnej wędrówki doświadczyli wspaniałego powitania przez miejscowych chłopów i obiecali zgromadzonym zapoznać ich z naszą misją, co później okazało się niezwykle przydatne dla przywódców wiosek (delegados).
Następnie wyruszyli, by głosić nauki i posługiwać w licznych wioskach przyległych do Los Bajitos i Jobo Centro, gdzie panuje wielkie ubóstwo; nieustannie zaskakiwani tam byli niezwykle hojną gościnnością mieszkańców. Podczas tej misji głosili słowo Boże, sprawowali Eucharystię, a także odwiedzali chorych oraz rodziny zamieszkałe na najodleglejszych peryferiach.
Każdego wieczoru świętowali wraz z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi, którzy przybywali z bliższych i dalszych miejscowości. Odbywała się wspólna modlitwa o pokój, spożywanie prostego posiłku, a potem gry i zabawy. Można było doświadczyć, podobnie jak zawsze podczas misji, że więcej się otrzymuje niż daje, oddychając radością wiary. Na zakończenie przygody w Los Bajitos i Jobo Centro miało miejsce pożegnanie, pełne wzruszeń i wdzięczności za odkrycie nowych braterskich przyjaciół.

Friar Jarosław WYSOCZAŃSKI, SGAM Secretary General