Od 25 do 29 września 2023 r. bracia z klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie odprawili doroczne rekolekcje w Gardone Riviera, w pobliżu jeziora Garda.

Rekolekcje prowadził ks. Christopher OWCZAREK, salezjanin, na temat: Wezwani, by odpowiedzieć Chrystusowi! Obecni byli również fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI ze Świętego Konwentu w Asyżu i fr. Anton ROCA z klasztoru św. Maksymiliana Kolbego w Rzymie, którzy podjęli się pełnienia funkcji kierowców.
Bracia opuścili Rzym 25 września o godz. 5 rano, aby przybyć do Gardone Riviera i o godz. 17 rozpocząć rekolekcje Mszą św. i pierwszą nauką. Na początku kaznodzieja przypomniał, że ćwiczenia duchowe są jak ćwiczenia fizyczne: tak jak ćwiczymy nasze ciało fizycznie, aby trenować nasze mięśnie, tak też ćwiczymy naszego ducha, aby przezwyciężyć nasze wady i dostosować się do woli Ojca.
Kolejne dni poświęcone były refleksji nad tym, jak opanować namiętności, aby dać adekwatną odpowiedź Chrystusowi. Namiętności wpływają na naszą relację z samym sobą i z innymi, z czasem, przestrzenią, pracą i ostatecznie z Bogiem.
Ostatniego dnia rekolekcji zastanawiano się nad znaczeniem wspólnoty, pamiętając, że Bóg w Biblii nie zajmuje się poszczególnymi jednostkami, ale wspólnotą. Kiedy powołuje jednostki, powołuje je w odniesieniu do wspólnoty. Idealna wspólnota to taka, która żyje zgodnie z nauczaniem Kazania na Górze, a zwłaszcza błogosławieństw.
Podczas rekolekcji nie zabrakło również pozdrowienia fr. Roberta LEŻOHUPSKIEGO, byłego gwardiana wspólnoty, który powrócił do Polski.

Fr. Gregory AMORE